Skip to content Skip to footer
Инж. Щерьо щерев
РЕЗЮМЕ

Защитниците на „зелената” енергия удвояват натиска за продължаване или дори увеличаване на използването на вятър, слънчева енергия и електрически автомобили. Те неуморно повтарят, какви предимства имат те пред традиционните, които използват изкопаеми енергийни суровини. Представят ги като панацея за решаването на всички проблеми свързани както с екологията и климатичните промени,  така и с дълбоката икономическа криза и дори с пандемиите. Отнася се за десетки трилиони долари и евра, към които имат нескрити аспирации големи европейски и световни корпорации.  Извън дискусията остава всяко сериозно разглеждане на широкото въздействие на източниците на възобновяема енергия върху околната среда и веригата за доставки. Никой от тях не споменава и дума за техните недостатъци.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

ВЕИ, околна среда

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Mines, Minerals, and „Green“ Energy: A Reality Check, 9.07.2020 г. www.manhattan-institute.org ›.
2. Каква е истинската цена на глобалния енергиен преход? – Investor.bg ,11.11.2020.
3. Тъмната страна на „зелената” енергия, 27.10.2020 г., Боян Рашев.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.