Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА-Венкова e главен маркшайдер на участък „Крушев дол“, част от минното предприятие „ГОРУБСО-МАДАН“ АД. Към момента е докторант към катедра „Маркшайдерство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, гр. София.
„Работата като маркшайдер е изключително отговорна и физически натоварваща, в същото време е разнообразна, изпълнена с авантюристичен и приключенски елемент. Всеки ден под земята е различен и разнообразен, задачите са от различно естество и това дава възможност за комбинативно и нестандартно мислене на инженерния колектив. Основна задача на маркшайдерски отдел е задаването на проектираните изработки, контрол за коректно изпълнение на проектите,отчитане на отбития материал минна маса и изготвянето на планове за текущото положение на минните работи. Като това е само част от отговорностите на маркшайдерите.“ споделя инж. Десислава Атанасова - Венкова.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАСИВА С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ОБЕКТИ ПРИ ПОДЗЕМНО РАЗРАБОТВАНЕ НА РУДНИ НАХОДИЩА ЗА УСЛОВИЯТА НА „ГОРУБСО-МАДАН” АД

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.