Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ИНЖ. ХУАН БРИОНЕС е специалист по приложна геофизика с повече от 10 години опит в ръководенето на геофизични проекти с използване на сеизмични, електрически, електромагнитни и ултразвукови техники в различни държави като Мексико, Еквадор, Венецуела, Панама, Турция и България. Роден е в Мексико и притежава бакалавърска степен от Университет по изчислителна техника (ESCOM), Национален политехнически институт, Мексико със специалност „инженер по изчислителни системи“ и магистърска степен от Университета на Барселона (UB), Испания със специалност „Геология и геофизика“.
Основател на „Estudios de Ingeniería Geofísica EIG Mexico“ през 2011 г. и изпълнителен директор до 2017 г. Основател на „Геофизика ЕИГ България“ през 2019 г. и настоящ изпълнителен директор. инж. хуан брионес е член на Българското геофизично дружество и на Балканското геофизично дружество.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ВЛИЯНИЕ НА ВТЕЧНЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ЩЕТИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ ОТ 06.02.2023 г. - ЧАСТ 1
-ВЛИЯНИЕ НА ВТЕЧНЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ЩЕТИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ ОТ 06.02.2023 г. - ЧАСТ 2

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.