Skip to content Skip to footer

ВЛИЯНИЕ НА ВТЕЧНЯВАНЕТО НА ПОЧВИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ВЪРХУ ЩЕТИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ ОТ 06.02.2023 г. – ЧАСТ 2

гл. ас. д-р инж. Николай Милев, Инж. Хуан брионес
РЕЗЮМЕ

В първата част на доклада са представени членовете на екипа, посетените места, различните видове проучвания и основните цели на проведените изследвания. Разгледани са геоложките и топографски особености на посетените райони: насипно съоръжение, срутище Идили, свлачищата Ислахие и Тепехан и разлома в две локации – Чигли и Ислахие, като са описани нанесените от земетресението щети. Специално внимание е отделено на крайбрежния град Искендерун (в част 1) и на гр. Гьолбашъ (в част 2), където са идентифицирани разнообразни значителни щети вследствие на влиянието на земната основа и е определена собствената честота на почвения масив. Във втората част са анализирани и причините за напълно разрушените сгради в градовете Антакия и Кахраманмараш.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

втечняване, земетресение, геотехника, динамика на почвите, Турция

РЕФЕРЕНЦИИ

14. Taftsoglou M., Valkaniotis S., Karantanellis E., Goula E., Papathanassiou G. Preliminary mapping of liquefaction phenomena triggered by the February 6 2023 M7.7 earthquake, Türkiye / Syria, based on remote sensing data. The report is available in the Zenodo repository: https://doi.org/10.5281/zenodo.7668401
15. Dobry, R. and Vucetic, M . (1987). State of the Art Report; Dynam ic properties and seism ic response of soft clay deposits. Proc. of the Intl. Symposium on Ceolechnical Eng. of Soft Soils, Mexico City, Vol. 2, pp. 51-87.
16. Naji,q Dalia Munaff, Muge K. Akin, Ali Firat Cabalar, „A Comparative Study on the VS30 and N30 Based Seismic Site Classification in Kahramanmaras, Turkey“, Advances in Civil Engineering, vol. 2020, Article ID 8862827, 15 pages, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/8862827

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.