Skip to content Skip to footer
НАКРАТКО

В периода 19-23.09.2022 г. в хотел „Астор Гардън“, к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна, се проведе юбилейната Х Международна конференция по геомеханика. В конференцията взеха участие над 150 специалисти, представители на държавни институции, учени и бизнесмени. Освен присъствено, конференцията беше достъпна и онлайн.

Главен организатор на конференцията бе Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия,  Събитието откри проф. дтн Николай Николаев, основател и доайен на форума. Той изказа благодарност на организаторите, които въпреки съществуващите трудности успяха да направят възможно провеждането на поредната конференция. Председателят на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия доц. д-р инж. Кремена Деделянова благодари на спонсорите, на всички работили активно по организирането на конференцията, както и на присъстващите, като подчерта, че успехът е общ.

От името на академичната общност приветствия отправиха проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“, доц. д-р инж. Андрей Тоцев, Университета по архитектура, строителство и геодезия и проф. Чавдар Колев, Висше транспортно училище „Т. Каблешков“ които подчертаха важността на тези форуми и за образователния процес, което впоследствие се отразява върху минното дело и строителството. В приветствието си доц. д-р инж. Иван Митев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложката камара подчерта важността на геомеханиката в годините напред, защото тя има пряко отношение върху процесите на деформация, протичащи под въздействието на природни и техногенни фактори. Именно затова геомеханиците трябва да дават точни и навременни решения. Инж. Иван Арсениев, зам.-генерален директор на „Мини Марица-изток“ поднесе поздравителен адрес от името на изпълнителния директор инж. Илза Чинкова. Поздравителни адреси бяха получени от почетния председател на НТС по МДГМ проф. дтн инж. Цоло Вутов и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД.

В програмата на конференцията бяха включени 44 доклада и 5 презентации, изнесени в рамките на три дни на една пленарна и седем тематични сесии. Участниците имаха възможност да се запознаят с редица полезни методи на изследване и нови получени резултати, осигуряващи устойчиво и ефективно развитие на минното дело и гражданското строителство.
Онлайн споделен опит дойде и от Лабораторията за превенция от геобедствия на Токийския университет, където авторите Рана Ито, Такаши Кийота, Масатаки Шига, Ацунори Нумата, Такуми Мурата показаха ефективността на метода „вграждане на дървени пилоти“ като подход за плитко подобряване на земната основа за целите на превенция от втечняване на почвата при земетръс чрез моделни тестове. Чуждестранното участие бе представено и от Университета „Гоце Делчев“ – Щип, Македония, Факултета по минно дело и геология към Белградския университет, Факултета по технически науки към Университета в Прищина, Научный центр горной геологии, геоэкологии и развития инфраструктуры НАН Украины и др.

Пленарната сесия започна с презентация на златния спонсор „Дънди Прешъс Металс“, на тема „Избор на система за мониторинг на откоси в рудник „Ада тепе“, Крумовград“, представена от инж. Делчо Делчев и инж. Иван Георгакиев. Презентация „Хронология на периодичния печат на българските минни специалисти до 1946 г.“, изнесе доц. д-р инж. Иван Митев, управляващ редактор на списание „Минно дело и геология“. Пред многобройната аудитория той каза: „Надявам се след ретроспекцията, която ви представих да сте осъзнали, че написаното в нашето издание, освен че е трибуна на минните специалисти, има и друг аспект – то се превръща в летопис на бранша с над 75-годишна история“. Участниците в конференцията получиха и фототипно издание на бр. 5 от издаваното в периода 1935 – 1939 г. списание „Трудове върху подземните богатства и минната индустрия на България“.

Освен докладите и презентации, участниците бяха заинтригувани от фирмените изложители -„Дънди Прешъс Металс“, Haver Niagara GmbH, Германия и „ВиаКон България“ ЕООД, които представиха свои постижения на специално организирани щандове.

Участниците в конференцията бяха единодушни за благотворното влияние на тази форма на общуване, защото практиката показва, че обмяната на идеи на тези колегиални срещи води до правилното им насочване и усъвършенстване впоследствие. Възможността да се проследят синтезирано проектирани, реализирани и анализирани решения, методи и системи в областта на геомеханиката дава насоки на присъстващите специалисти да намерят най-точните решения на своите задачи.

Успешното провеждане на X Международна конференция по геомеханика е подпомогнато от спонсорите на конференцията: златен – „Дънди Прешъс Металс“; сребърен – „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД „Геотрейдинг АД“, „Геострой“ АД и бронзов за „Асарел Медет“ АД. В края на конференцията на представителите на фирмите-спонсори бяха връчени плакети за заслуги към НТС по МДГМ.
Всички доклади, изнесени на конференцията бяха събрани в сборник, специално отпечатан за форума и бяха на разположение и в дигитален вид на диск. Участниците си пожелаха до нови срещи през 2024 г. на единадесетото издание на конференцията по геомеханика.

Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия ви предоставя достъп до Сборника с доклади от X Международна конференция по геомеханика.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.