Skip to content Skip to footer

Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс“ подписаха Годишен рамков договор за инвестиции в обществото на стойност 500 000 лева

На 15 май Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ сключиха Годишен рамков договор за инвестиции в обществото на стойност 500 000 лв. На официална церемония подписите си под документа поставиха кметът Себихан Мехмед и председателят на Общинския съвет Метин Байрамали, изпълнителният директор на минната компания д-р инж. Илия Гърков и оперативният ѝ директор инж. Любомир Хайнов.
В същия ден се проведе и Ден на отворените врати, по време на който „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ представи пред близо 100 граждани и журналисти напредъка по новостроящия се рудник „Ада тепе“.
Новите половин милион лева през 2018 г. ще направят Крумовград и околията още по-добро място за живот и работа и ще върнат интереса на младите хора към региона. Припомняме, че в края на миналата година „Дънди Прешъс Металс” беше удостоена с почетна грамота „Общински дарител“ от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Призът беше връчен в категория Общински дарител средни общини за дарените над 1,6 млн. лв. в подкрепа на проекти и инициативи за подобряването на инфраструктурата, здравеопазването, образованието, развитието на културата и спорта в общината.
„Споразумението за инвестиции в обществото, което подписахме днес с община Крумовград, е вече традиция, която гарантира, че подкрепата на „Дънди Прешъс Металс“ за развитие на региона ще стане многогодишна. Така че заедно ще вървим напред“, каза Илия Гърков.
От минната компания съобщават, че Годишният рамков договор за инвестиции в обществото между тях и общината включва финансиране на следните проекти:
• Асфалтиране на участъци от републикански път III – 592 Крумовград – Токачка в чертите на Крумовград –
части от ул. “Христо Ботев“;
• Асфалтиране на подходи към Спешна помощ и Медицински център в Крумовград;
• Асфалтови кърпежи на улици в Крумовград;
• Ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ „Живот+“, Крумовград;
• Частична подмяна на дограма и топлоизолация на сграда на блок А на МБАЛ „Живот+“, Крумовград;
• Водопровод от водопроводна мрежа „Орех“ до ПС „Звънарка“;
• Изграждане на спортни съоръжения „Игрище за минифутбол“;
• Средства за носии на група „Силивряче“ към ЦПЛР-ОДК, Крумовград;
• Асфалтиране на път в с. Сърнак;
• Бетонова настилка на махали в с. Сърнак;
•  Осигуряване на средства на ФА „Изворче“ и ТК “Ритмика“ към НЧ “Христо Ботев – 1914“, Крумовград за участие в 8-ми международен фолклорен фестивал в Паралия – Катерини, Гърция, и заснемане на филм с участието на ФА „Изворче“;
• Осигуряване на средства за участие на женска фолклорна група и ТК “Детелини“ към НЧ “Народни будители – 1925“ с. Аврен в 8-ми Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана“ в Арбанаси;
• Осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника в НЧ “Д-р Петър Берон“, с. Странджево.

„Благодарни сме за всички инвестиции от страна на „Дънди Прешъс Металс“, които са много необходими за нас. Фирмата успя да удовлетвори всички наши претенции по реализирането на проекта за рудник „Ада тепе“ и това е трети пореден годишен рамков договор, в който приоритет са развитието на инфраструктурата и социални значими обекти в общината и близките до рудника селища. Благодарим на „Дънди Прешъс Металс“ за голямата подкрепа“, заяви по време на подписването кметът г-жа Себихан Мехмед.
В деня на подписването на Годишния рамков договор, от „Дънди Прешъс Металс Крумовград” организираха и Ден на отворените врати в рудник „Ада тепе“. По време на събитието представители на минното дружество показаха на местните граждани и журналисти напредъка по новостроящия се обект. Над сто души посетиха „Ада тепе” и получиха пълна информация за новостроящия се обект и прилагането на най-високите световни стандарти за строежа на рудника.

 

рудник "Ада тепе", Дънди Прешъс Металс Крумовград
Общ поглед на рудник “Ада тепе”, Дънди Прешъс Металс Крумов град

Припомняме и още информация по проекта:
Община Крумовград ще получава ежегодно 50% от изплатеното от „ДПМ Крумовград“ ЕАД концесионно възнаграждение за всяка година от времето на експлоатация на рудник „Ада Тепе“.
През 2015 г. „ДПМ Крумовград“ и община Крумовград подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество, в който страните потвърждават, че ще обединят усилия и ще работят в дух на партньорство за осигуряване на трайни ползи за жителите на община Крумовград чрез сътрудничество в икономическото и социално развитие, развитие на малък и среден бизнес, здравеопазването и образованието. Меморандумът е в сила от датата на неговото подписване и е валиден за срока на осъществяване на проекта, включително и срока за закриване и рекултивация на обекта.
В изпълнение на „Проект за „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада Тепе“ на находище „Хан Крум“, „ДПМ Крумовград“ ЕАД се ангажира да наема приоритетно работници/служители, фирми и подизпълнители от община Крумовград, където и доколкото това е практически приложимо, да осигури прозрачност по отношение на процедурите и условията при избор на кандидати и подизпълнители, които да бъдат уведомявани предварително за предстоящо обявяване на свободни работни места или дейности.
Професионалното развитие е ключова цел на „ДПМ Крумовград“ ЕАД и Дружеството създава възможности за професионално развитие чрез екипи от експерти в избрани области. Обучението се развива в следните направления: Професионално развитие на служители на „ДПМ Крумовград“ ЕАД; Развитие на умения и квалификации на доставчици и подизпълнители на „ДПМ Крумовград“ ЕАД; Развитие на умения и квалификации на жители на община Крумовград по избрани области и направления.
„ДПМ Крумовград“ ЕАД ще работи съвместно с община Крумовград за осигуряване на възможности за подпомагане на развитието на малките и средни предприятия в общината (МСП), с крайна цел създаване на заетост и дълготрайни икономически ползи за хората от общината.
Предстои да бъде разработена Програма за финансиране на МСП от община Крумовград, която да определи начина на финансиране, обхвата и фокуса на дейността, критериите за избор на проекти и др. Финансирането по тази програма ще започне при стартиране на производството и ще продължи до приключване на експлоатацията на минното предприятие. Общият бюджет за осъществяването на Програмата в размер на 5 млн. (пет милиона) щатски долара.
Целта на този вид финансово подпомагане е да се направят инвестиции в инициативи и проекти, които осигуряват трайни ползи за по-големи групи хора или за цялата общественост в Крумовград. Това са дейности, свързани с подобряване на инфраструктурата в района, здравеопазването, образованието, културата, спорта и туризма. Средствата ще се определят като процент от печалбата на Дружеството за всяка година през периода на експлоатация. Дейностите, които ще се финансират, ще бъдат одобрявани ежегодно от Общинския съвет на Крумовград.
На община Крумовград, по време на строителството на минния обект, ще бъдат осигурени 1 млн. (един милион) щатски долара за осъществяване на дейности и проекти в обществена подкрепа.
Допълнителен ангажимент в Социалната програма, поет от „ДПМ Крумовград“ ЕАД пред местните власти в сферата на туризма, е изграждане на нова зона за отдих на място, съобразено с предпочитанията на община Крумовград и местната общественост. Тази зона за отдих ще се изгради, за да се компенсира съществуващата зона за отдих на Ада Тепе, която няма да може да се ползва по време на строителството и експлоатацията на рудника.
Социалните ангажименти и дейности, които Дружеството е извършило са.
• Наетите жители на община Крумовград: директно в ДПМ Крумовград – 155, от тях жени – 15; в т.ч. наети през месец април – 41; индиректно наети (работещи за наши подизпълнители) – 232, от тях жени – 48;
• Сключени договори за услуги с местни фирми: общ брой договори – 46; вид услуги – строителни дейности: общи работи, храна, пране, хотелски услуги, поддръжка на автомобили, доставка на офис консумативи и дребна железария, строителни работи, консултантски услуги; обща стойност на услугите – 5 780 хил. лв. (април – 67 409 лв.);
• Наетите жилища – апартаменти/етажи от къщи: общ брой – 66; средна цена на наема на месец – 520 лв.;
• Обявените позиции през месец април: стажантска програма 2018 – 11 броя; помощник маркшайдер –
2 броя; техник – геолог – 2 броя;
• Инвестиции в обществото/дарения през месец април: Народно читалище „Христо Ботев – 1914“ гр. Крумовград – закупуване на детски книжки и препоръчителна литература за ученици – 1 000 лв.; Антоанета Миланова – провеждане на детски спектакъл „Моите приятели на пътя- Зебрата и светофара“ на територията на училищата в община Крумовград – 1 440лв.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.