Skip to content Skip to footer

Информация за автора:

Гл. ас. д-р Даниел Стоянов Йорданов е преподавател в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Катедра икономика на транспорта и енергетиката“. Освен с преподавателска дейност, професионалният му опит е свързан с участие в научно-изследователски колективи и научно образователни проекти в направления: „Предприемачество и предприемачески потенциал Финансово управление и инвестиционна оценка“ и „Капиталови пазари“. Притежава професионален опит като консултант в областта на бизнес планирането и управлението на проекти. Притежава сертификат за Инвестиционен консултант от КФН.

Книгата можете да прочетете ТУК

 

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.