Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СТАТИЯ НА АКАД. ВАСИЛ СГУРЕВ, ПОМЕСТЕНА В БР. 10/1968 Г.

Акад. Васил Сгурев е значим наш учен с международна известност. Работи в Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките. Завършва висше инженерно образование в Ленинград със специалност „Електромеханика“ (1960 г.). Там защитава дисертация за научна степен „кандидат на техническите науки” (днес доктор) през 1968 г. Става „доктор на техническите науки” в БАН (1983 г.). От 1974 г. е старши научен сътрудник II степен (днес доцент), а от 1984 г. – старши научен сътрудник I степен (днес професор). Член-кореспондент (1989 г.), академик (1997 г.) на БАН. Проф. Сгурев има над 350 научни публикации, 8 монографии, 30 патента и изобретения. Носител е на орден „Стара планина“ I ст. през 2010 г. Участва и ръководи значителен брой научноизследователски и образователни проекти с международно участие. Член е на редколегиите на 3 международни и 2 български списания, на 2 международни академии и на авторитетни международни организации – американските IEEE и AAAI, както и на IFIP, IF AC, IFORS и IBRO. Дългогодишен председател е на Федерацията на научно-техническите съюзи.
Професионалният път на акад. Сгурев преминава през „Нипроруда“ и „Минпроект“, където участва в изграждането на оперативно управление на транспортни системи в „Марица-изток“. Публикувал е на страниците на нашето списание (тогава излизало под името „Въглища“). Статията, поместена в бр. 10/1968 г. със заглавие „Върху технологичния процес в откритите рудници и възможностите за усъвършенстване на оперативното му управление“ може да намерите

ТУК

 

 

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ФИРМА

Информация за автора:

Гл. ас. д-р Даниел Стоянов Йорданов е преподавател в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Катедра икономика на транспорта и енергетиката“. Освен с преподавателска дейност, професионалният му опит е свързан с участие в научно-изследователски колективи и научно образователни проекти в направления: „Предприемачество и предприемачески потенциал Финансово управление и инвестиционна оценка“ и „Капиталови пазари“. Притежава професионален опит като консултант в областта на бизнес планирането и управлението на проекти. Притежава сертификат за Инвестиционен консултант от КФН.

Книгата можете да прочетете ТУК

 

 

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.