Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕАКТИВНИТЕ ДВИГАТЕЛИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА

Веселин Митков
ABSTRACT

В статията е направен сравнителен обзор между дви-гателите с вътрешно горене и реактивните двигатели и са разгледани видовете реактивни двигатели и при-ложението им във военни и граждански летателните машини, в компресорните станции и приложение при гасенето на пожари в мините за добив на въглища.

KEYWORDS

реактивни двигатели, компресорни станции, минни пожари

REFERENCES

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine; Turbofan; Turbojet; Turboprop; Turboshaft; Jet_engine; Sikorsky_CH-53E_Super_Stallion; Bypass_ratio; General_Dynamics_F-16_ Fighting_Falcon
3. The jet engine. Rolls-Royce plc. 1996 http://airspot.ru/book/file/485/166837_EB161_rolls_royce_the_jet_engine_fifth_ edition_gazoturbinnyy_dviga.pdf
4. Фирмена документация на „Булгартрансгаз“. https://www. bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/amd/A1.pdf
5. Mucho, T. P., I. R. Houlison, А. С. Smith, M. A. Trevits. Coal mine inertization by remote application. Proceedings of the National Coal Show, Pittsburgh, Pennsylvania, June
7- 9, 2005. Denver, CO: Mining Media, Inc., 2005 Jun; :1-14, https://www.cdc.gov/niosh/mining/works/coversheet141. html

ГАЗОВИ РЕГУЛАТОРИ В ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

Веселин Митков
ABSTRACT

В доклада е разгледано класификацията на газовите регулатори , основните принципи на регулиране и изискванията за избор на газов регулатор в газоразпределителните станции и газови табла.

KEYWORDS

газоразпределителни мрежи, газови регулатори

REFERENCES

1. Бояджиев М., Г. Филков. Газорегулаторна и измервателна техника. София 2012.
2. Николов Г., Разпределение и използване на природен газ. София 2017
3. Бояджиев М., Л. Георгиев. Управление на газовата инфраструктура. София 2014.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.