Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕЦЕПТУРИ НА ВОДОУСТОЙЧИВИ ПРОМИШЛЕНИ ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА С ЧАСТИЧНА ИЛИ ПЪЛНА ЗАМЯНА НА ТРИНИТРОТОЛУОЛА С ВТОРИЧЕН БЕЗДИМЕН БАРУТ

маг. Николай Иванов Божилов
ABSTRACT

Изследване на физикохимичните свойства на новосъздадени водонапълнени експлозиви с нововъведен сгъстител Гуар М-207, както и анализ на резултатите от лабораторно-полигонните им изпитвания. Разработване на оптималните рецептури на новите взривни смеси с частична или пълна замяна на сенсибилизатора от тротил с вторичен бездимен барут и с или без енергийни добавки и аератори и технологичната последователност на смесване на компонентите на новите експлозиви с определено времетраене на различните операции.

KEYWORDS

сгъстител Гуар М-207, водонапълнен експлозиви, вторичен бездимен барут

REFERENCES

1. Митков, В. Определяне на най–подходящото количество на сгъстителя Гуар – М – 207 и на водоустойчивостта и плътността на нови взривни смеси . Списание „Експлозив” , бр.4, София, 2006.
2. Mитков, В., Камбурова Г. Производство на експлозиви от утилизирани боеприпаси. ИК „Св. Ив. Рилски”. София, 2007. – 227 с.
3. Митков, В. Производство на експлозиви за граждански цели. ИК „Св. Ив. Рилски”. София, 2007. -387 с.
4. Митков, В. Безопасност при производство и употреба на експлозиви. Учебник, ИК „Св. Иван Рилски“, София, 2010, – 343 с.
5. Митков, В. Технология на промишлените експлозиви. Монография, ИК „Св. Ив. Рилски“, София, 2011. – 540 с.

ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ И МАРКИ БЕЗДИМНИ БАРУТИ

Николай Божилов
ABSTRACT

Извършени са химикофизични изследвания и анализ на вторичните бездимни барути и са определени чувствителността към удар, топлинната устойчивост, начален импулс и др. Изведени са допълнителни възможности на пироксилиновите барути с марки 18/1, 9/7 и 4/1, както и нитроглицериновите с марка НДТ-3 18/1 при разработването на водонапълнени експлозиви.

KEYWORDS

вторични бездимни барути, водонапълнени експлозиви

REFERENCES

1. Митков, В. Производство на експлозиви за граждански цели. ИК „Св. Иван Рилски”. С. 2007.- 387 с.
2. Митков, В. Безопасност при производство и употреба на експлозиви. Учебник, ИК „Св. Иван Рилски“, София 2010, 343 с.
3. Митков, В. Технология на промишлените експлозиви. Монография, ИК „Св.Иван Рилски“, София, 2011, 540 с.
4. Камбурова, Г., В. Митков. Изследване чувствителност на удар на вторичните бездимни барути, съгласно новите изисквания на ЕС, Годишник на МГУ, т. 49, С., 2006
5. Камбурова, Г., В. Митков. Изследване на топлинната и химична устойчивост на вторични бездимни барути от ненужни армейски боеприпаси, сп. Експлозив, бр.5, С.2007
6. Камбурова, Г., В. Митков. Изследване на водоустойчивостта на бездимни барути получени от ненужни армейски боеприпаси, сп. Експлозив, бр. 5, С., 2007.
7. БДС EN 13631-4
8. БДС EN 13631-2

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.