Skip to content Skip to footer

Европейските министри на енергетиката поохладиха амбициите на Европейската комисия за бързото въвеждане на по-строги ограничения за въглищните централи, както и отказаха да вдигнат целта за постигане на 27% дял на възобновяемата енергия в общото енергийно потребление на страните членки към 2030 г. Общата позиция между 28-те страни членки, одобрена на среднощно заседание на 18 декември на съвета “Транспорт, телекомуникации и енергетика”, обаче не променя общата насока на политиката за ограничаване на емисиите на парникови газове, просто прави тези цели по-лесно изпълними от страните.

Постигнатото съгласие е по четири основни законодателни акта: за общите правила за пазара на електроенергия и регламента за вътрешния пазар на електричество, за насърчаването навъзобновяемата енергия и регламента за управление на Енергийния съюз (който прави взаимообвръзка между отделните предложения). Това ще позволи още в началото на следващата година да започнат преговори с Европейския парламент за приемането на законодателните актове, чиято основна цел е постигането на заложените от ЕС енергийни и климатични цели до 2030 г.

“Клиентите са основният ни приоритет в това законодателство. Нашата цел е конкурентен пазар, който да осигури достъпна електроенергия за всички, но също така ще дадем възможност на правителствата да помогнат, когато се налага. От друга страна, потребителите ще имат възможност да бъдат активни и да вземат информирани решения”, заяви Кадри Симсън, министър на икономиката и инфраструктурата на Естония, която председателства ЕС до края на годината.

Източник: Капитал Daily

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.