Skip to content Skip to footer
Веселин Митков
РЕЗЮМЕ

В статията е направен сравнителен обзор между дви-гателите с вътрешно горене и реактивните двигатели и са разгледани видовете реактивни двигатели и при-ложението им във военни и граждански летателните машини, в компресорните станции и приложение при гасенето на пожари в мините за добив на въглища.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

реактивни двигатели, компресорни станции, минни пожари

РЕФЕРЕНЦИИ

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine; Turbofan; Turbojet; Turboprop; Turboshaft; Jet_engine; Sikorsky_CH-53E_Super_Stallion; Bypass_ratio; General_Dynamics_F-16_ Fighting_Falcon
3. The jet engine. Rolls-Royce plc. 1996 http://airspot.ru/book/file/485/166837_EB161_rolls_royce_the_jet_engine_fifth_ edition_gazoturbinnyy_dviga.pdf
4. Фирмена документация на „Булгартрансгаз“. https://www. bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/amd/A1.pdf
5. Mucho, T. P., I. R. Houlison, А. С. Smith, M. A. Trevits. Coal mine inertization by remote application. Proceedings of the National Coal Show, Pittsburgh, Pennsylvania, June
7- 9, 2005. Denver, CO: Mining Media, Inc., 2005 Jun; :1-14, https://www.cdc.gov/niosh/mining/works/coversheet141. html

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.