Skip to content Skip to footer

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СТОЯН БРАТОЕВ: РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНО ПОСОБИЕ „ПРОКАРВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ИЗРАЗРАБОТКИ С TSM И ТПМ” С АВТОР ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. ИВАН МИТЕВ

Рецензент: Проф. д-р инж. Стоян Братоев
издание: "Прокарване на подземни изработки с TSM и ТПМ"
АВТОР: Гл. ас. д-р инж. Иван стоянов митев

В настоящото учебно пособие се разглежда прокарването на подземни разработки и тунели с тунели обрушващи машини TSM и с тунелопробивни машини ТПМ. Посочено е принципното устройството и технологията при прокарването на минни разработки и тунели с най-често прилаганите в практиката специализирани проходчески машини.

В отделни раздели са разгледани тунелните обрушващи машини TSM, тунелните екскаватори, тунелните пробивни машини (ТПМ ) за твърди скали и тунелните пробивни машини (ТПМ ) с щит за плътни и/или слаби почви. Дадено е кратко описание и принципите на работа на основните системи на тунелните машини.

В отделен раздел авторът е описал прилаганите технологични схеми при прокарване на хоризонтални тунелни изработки с разгледаните разновидности на тунелните машини- TSM и ТПМ в диапазони от различни видове почви.

Учебното пособие може да се използва от студенти по специалността „Подземно строителство”, а така също и от студенти изучаващи други минни и транспортно-строителни специалности. То може да бъде помагало за инженери работещи в областта на минното дело и тунелното строителство.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.