Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. д-р инж. Петър Кръстев Шишков е главен асистент в катедра „Подземно строителство“ при МГУ „Св. Ив. Рилски”. Освен с преподавателска дейност има опит с участия в научно-изследователски екипи в направление „Взривна техника и технологии” и консултантски услуги в сферата на взривните дейности и пиротехниката. Завършва магистратура и защитава дисертационния си труд в ХТМУ „Проф. Асен Златаров” - София. От 1995 г. натрупва професионален опит и развива умения като пиротехник, взривник, ръководител взривни работи и проектант на взривни работи. Професионалните му интереси са насочени към изследвания и разработка на нови експлозиви за работа в ограничени пространства и при утежнени условия, както и към проектиране на специални взривни работи.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КОНТРОЛА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ В МИННОДОБИВНАТА ИНДУСТРИЯ
- ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВУОСНОВЕН БЕЗДИМЕН БАРУТ КАТО АЛТЕРНАТИВЕН ЗАМЕСТИТЕЛ НА КАМЕНАРСКИЯ БАРУТ ПРИ ДОБИВА НА СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
- СЪВРЕМЕННИ ВЗРИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
- ПОДЗЕМЕН ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.