Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Д-р инж. Цветан Балов е възпитаник на Техникум по механизация на селското стопанство, сега Професионална гимназия гр. Златица. Своето академично развитие д-р инж. Цветан Балов получава в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в гр. София. Първата му специалност „Минерални технологии“ е насочена към преработването на полезни изкопаеми, но разнообразният му професионален опит в подземни условия, който трупа от 2004 г. в рудник „Челопеч“ на различни позиции, променя фокуса и дефинира интересите му в областта на взривните работи. Завършва последователно магистратура по специалност „Техника и технология на взривните работи“ и докторантура с теза „Оптимизация на параметрите на пробивно-взривните работи в рудник „Челопеч“, докато професионално се усъвършенства и израства в структурата на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ преминавайки през оператор на минно оборудване, подземен началник-смяна „Добив и ПВР" и инженер „Добив и ПВР“- подземен. От 2018 г. и към момента е старши инженер „Добив и ПВР“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ВЗРИВНА ЕНЕРГИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЗРИВЯВАНИЯ В РУДНИК "ЧЕЛОПЕЧ" ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО РАЗДРОБЯВАНЕ
- МЕТОДИКА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЛНИТЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ"

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.