Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. д-р инж. Стефан Пулев е завършил Техническия университет – София и е дългогодишен преподавател по теоретична механика и съпротивление на материалите в МГУ „Св. Иван Рилски“, катедра „Техническа механика и машинознание". Професионалните и научните му интереси включват областите: динамика на сложни механични системи, трептения, автомобили. Автор е на учебни пособия и многобройни публикации, свързани с трептенията на автомобили и минни машини. Участвал е в редица проекти, свързани с механо-математическо моделиране на сложни механични системи, моделиране на процесите от минно-добивната и минно-преработвателната промишленост, теоретични и моделни изследвания на процеси от минното дело и рудоподготовката и други.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ОСОБЕНОСТИ НА ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ ВИБРАЦИОННИ ПРЕСЕВНИ УРЕДБИ ТИП „БАНАН“
-ВИБРАЦИОННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ВОДАЧА НА РУДНИЧЕН САМОСВАЛ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.