Skip to content Skip to footer
Доц. д-р инж. Стефан Пулев
РЕЗЮМЕ

Разглеждат се динамични модели на рудничен самосвал, даващи възможност да се определят трептенията на кабината. Аналитично са получени и решени диференциалните уравнения на движението. Получени са законът за движение на кабината на водача и амплитудно-честотната характеристика на трептенията. Получените резултати могат да послужат при оценка на вредните вибрационни въздействия върху водача, както и при виброизолиране на кабината.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

рудничен самосвал, трептенията на кабината

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75131, БЕЛАЗ-75132. Руководство по эксплуатации 7513-3902015 РЭ. ПО “Белорусский автомобильный завод”, 2004 г.
2. Пулев Ст. Н. Трептения на рудничния самосвал. Издателска къща на МГУ „Св. Иван Рилски”, София 2012.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.