Skip to content Skip to footer

[rev_slider alias=”%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc”][/rev_slider]

 

На 23.01.2020 г. в хотел „Интерконтинентал“, София се проведе семинар на тема Опитът на Канада в отговорното бизнес поведение в миннодобивната индустрия”, организиран от Посолството на Канада с подкрепата на българското Министерство на енергетиката и Българската минно-геоложка камара. Семинарът бе открит от Н. пр. Кевин Хамилтън, посланик на Канада за България и Румъния и от зам.-министъра Жечо Станков, Министерство на енергетиката.
В събитието взеха участие представители на Министерство на енергетиката,  на МГУ „Св. Иван Рилски“, на НТС по минно дело, геология и металургия, дружества, членове на Българската минно-геоложка камара, кметове на общини, на чиято територия се провеждат минни дейности, чуждестранни фирми, неправителствени организации и др.
В своето изказване зам.-министър Жечо Станков каза: „Взаимоотношенията ни с канадски компании в сферата на минералносуровинната индустрия датират още от 1995 г. Безспорно добрите условия, които се опитваме да създадем на територията на страната за инвестициите се доказват и с 10-те търсения и проучвания от канадски компании, които към момента действат. Имаме и стартирали нови процедури за още десет такива“. Той подчерта, че има и политическата подкрепа за продължаване на инвестициите в този бранш.
Програмата на събитието включи следните презентации:

  • Представяне на българския миннодобивен сектор от доц. д-р Иван Митев, изпълнителен директор, Българска минно-геоложка камара  ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ТУК    Доц. д-р Иван Митев представи дейността на БМГК и запозна аудиторията с основни параметри на минерално-суровинната индустрия в България. Той изтъкна, че годишните инвестиции в бранша са над 160 милиона евро насочени към: иновации, нови технологии, модерно оборудване; проекти за опазване на околната среда; безопасност и здраве, професионална квалификация и корпоративно-социално отговорни инициативи  – образование, култура, спорт, здраве и др.
  • Анализ на ситуацията при Дънди Прешъс Металс в България от Ирена Цакова, директор „Разрешителни и законосъобразност” в Dundee Precious Metals ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ТУК  Ирена Цакова представи дейността на Дънди Прешъс Металс в Челопеч и Крумовград. Тя подчерта, че основните принципи се свеждат до това да се работи на световно ниво, като се произвежда ефективно и надеждно, по безопасен начин, с грижа за хората и околната среда. Тя сподели опита на компания в областта на инвестициите в обществото и подкрепа за развитие на местен бизнес.
  • Анализ на ситуацията при Mundoro Capital в България от Георги Магаранов, старши мениджър „Проучвателни работи” Mundoro Capital. Георги Магаранов изтъкна, че и по-малка фирма, която не се занимава с добив, а има 20-годишен опит в проучвателни дейности, също може да бъде пример за социално-отговорна политика, опазване на околната среда и добро управление. Той посочи конкретни примери от дейността на Mundoro Capital в Сърбия и България.
  • Презентация за канадското отговорно бизнес поведение при стандартите за миннодобивната индустрия от Матю Блис, зам.-директор на Междуправителствен форум по минно дело, минерали и устойчиво развитие ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ТУК  Матю Блис представи историята и дейността на Междуправителствения форум по минно дело, минерали и устойчиво развитие, включващ 75 членове от 85 държави. Той акцентира върху партньорствата, проектите и основните ангажименти на държавите-членки да гарантират, че минните дейности в техните юрисдикции са съвместими с целите на устойчивото развитие и намаляване на бедността.
  • Българският стандарт за устойчива минно-добивна индустрия от Боян Рашев, управляващ партньор Denkstatt, от името на Българската минно геоложка камара ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ТУК   Боян Рашев запозна аудиторията с целите и принципите на българския стандарт за устойчиво развитие на минно-добивната индустрия, разработен от БМГК. Б. Рашев разгледа в екологичeн аспект регионалното, национално и световно развитието на добивната индустрия на фона на нарастващото потребление на метали в световен мащаб.

Панелната дискусия с модератор д-р Марина Стефанова, директор за устойчиво развитие, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН бе на тема „Съвместна работа за по-добри проекти“. Участниците-панелисти Ирена Цакова, Георги Магаранов, доц. д-р Иван Митев, Матю Блис, Боян Рашев и Алекси Кесяков, кмет на община „Челопеч“. подчертаха, че е важно в анонсираната тема да се включват не само проекти с местно значение, а е необходимо е да се отчита какво се прави за хората в глобален мащаб. В този смисъл е важно да се търсят отговори на въпроса как изглежда минната перспектива за хората и за представителите на тази индустрия.
„Важно е минният сектор да работи за общността. Това е необходимо, за да може секторът да се развива в национален план. Също така обаче ние трябва да допринасяме за постигането на една нисковъглеродна икономика, на икономика, която разчита на технологиите и иновациите. Затова минното дело трябва да доставя конкретните метали, които са толкова необходими за тези технологии.“ – изтъкна Матю Блис.
В дискусията се включиха и други членове на БМГК като Димитър Цоцорков, председатeл на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД, д-р Ботьо Табаков, председател на постоянната комисия “Околна среда” към БМГК и управител на “БТ-Инженеринг” ЕООД, както и кметове на общини, с развита минна дейност.
Всички се обединиха около това, колко е важен постоянният достъп до информация и прозрачността в работата на предприятията от бранша, за да бъдат подготвени всички заинтересовани страни за диалог. А диалогът е важен за устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.