Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

КОЛИЧЕСТВЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НЕФТОДОБИВА ОТ ВЕЧЕ ЕКСПЛОАТИРАНИ НАХОДИЩА

Никола Стратиев
ABSTRACT

Настоящата публикация обобщава съществуващите методи за добив на петрол от вече експлоатирани находища и предлага иновативен, комбиниран, когенерационен метод, който повишава икономическата ефективност. Когенерационният метод намалява многократно разходите за производство на основни компоненти, използвани за вторичен нефтодобив: водна пара, въглероден диоксид и топлина. Предвид технологическия и икономическия потенциал – новият метод е в процес на патентоване. Представено е извличането на нефт от вече експлоатирани нефтени находища като сериозен резерв от съществено значение за човечеството и глобалната икономика. В заключение са обобщени някои изводи, очертаващи предстоящото широко използване на вече експлоатирани сондажи за добив на нефт в бъдеще.

KEYWORDS

нефт, когенерационен метод, икономическа ефективност

REFERENCES

1. 3e-news, BP: Световните петролни запаси ще стигнат за 54 г. при сегашното ниво на потребление и добив, 14/6/2012; http://3e-news.net.
2. Gouchev, A., Building a net of local energy systems; 17/05/2017.
3. БНТ, ООН: Населението на земята ще достигне 9,8 млрд. до 2050 г., 21/06/2017; http://news.bnt.bg/bg/a/oon-nase lenieto-na-zemyata-shche-stigne-98-mlrd-do-2050-g.
4. Becsultan, Y., Больше нефти из старых скважин: инновации для Казахстана, 08/03/2015; http://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/ru/more-oil-old-wells-innovating-kazakhstan-s-future.
5. Woody, T., New drilling technologies could give us so much oil, the climate won’t stand a chance, august 21, 2013; https://qz.com/117504/new-drilling-technologies-could-give-us-so-much-oil-the-climate-wont-stand-a-chance/.
6. Arab, R., Carbon dioxide flooding may help resurrect old oil wells march 26, 2001; http://archive.news.ku.edu/2001/01N/MarNews/Mar26/oil.html.
7. Looper, L., What is secondary oil recovery, 29 august, 2012; https://science.howstuffworks.com/environmental/energy/secondary-oil-recovery.htm.
8. Газови когенератори, сп. Енерджи ревю, бр. 1, април 2011; http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=63&rub=620 &id=89.

УМЕНИЕТО ДА ОБЩУВАМЕ И ДА СМЕ УБЕДИТЕЛНИ КАТО ЧАСТ ОТ УСПЕХА

Никола Стратиев
ABSTRACT

В рамките на всяка организация възникват и се развиват множество и различни по вид конфликти. Източниците на конфликтите са многообразни – от структурните характеристики на организацията до несъвместимостта в характерите, ценностите или интересите на индивидите. Умението да общуваме помежду си е един от начините за минимизиране и разрешаване на конфликтите в организацията, както и важен фактор за фирменият успех. По тази причина – настоящата статия е посветена на това колко важна за постигането на успеха е способността да общуваме с другите и да бъдем убедителни.

KEYWORDS

общуване, въздействие, успех, социални конфликти, фирмена култура

REFERENCES

1. Фъртунова. М, учебник „Култура на предприемачеството“, 2011
2. Карнеги. Д, книга, „Изкуството да говорим пред другите“, 2011
3. Данкова. Д, годишник на НБУ „Комуникацията и нейната еволюция“, 2017
4. Форум „Наука“, „Общуването“, 26.11.2016
5. Антоан дьо Сент-Екзюпери, „Земя на хората“, 1939;
6. Антоан дьо Сент – Екзюпери, „Южна поща“, 1928;

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.