Skip to content Skip to footer

РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕЦЕПТУРИ НА ВОДОУСТОЙЧИВИ ПРОМИШЛЕНИ ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА С ЧАСТИЧНА ИЛИ ПЪЛНА ЗАМЯНА НА ТРИНИТРОТОЛУОЛА С ВТОРИЧЕН БЕЗДИМЕН БАРУТ

маг. Николай Иванов Божилов
РЕЗЮМЕ

Изследване на физикохимичните свойства на новосъздадени водонапълнени експлозиви с нововъведен сгъстител Гуар М-207, както и анализ на резултатите от лабораторно-полигонните им изпитвания. Разработване на оптималните рецептури на новите взривни смеси с частична или пълна замяна на сенсибилизатора от тротил с вторичен бездимен барут и с или без енергийни добавки и аератори и технологичната последователност на смесване на компонентите на новите експлозиви с определено времетраене на различните операции.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

сгъстител Гуар М-207, водонапълнен експлозиви, вторичен бездимен барут

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Митков, В. Определяне на най–подходящото количество на сгъстителя Гуар – М – 207 и на водоустойчивостта и плътността на нови взривни смеси . Списание „Експлозив” , бр.4, София, 2006.
2. Mитков, В., Камбурова Г. Производство на експлозиви от утилизирани боеприпаси. ИК „Св. Ив. Рилски”. София, 2007. – 227 с.
3. Митков, В. Производство на експлозиви за граждански цели. ИК „Св. Ив. Рилски”. София, 2007. -387 с.
4. Митков, В. Безопасност при производство и употреба на експлозиви. Учебник, ИК „Св. Иван Рилски“, София, 2010, – 343 с.
5. Митков, В. Технология на промишлените експлозиви. Монография, ИК „Св. Ив. Рилски“, София, 2011. – 540 с.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.