Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Проф. дгмн инж. Иван Бедринов с свързал изцяло трудовия си стаж и научни интереси с проблемите на радиогеоложката наука и практика в България. Започва работа през 1951 г. като техник-геофизик в СБМД. Продължава в неговия правоприемник „Редки метали“ като инженер геолог и ръководител на търсещи и проучвателни звена в Централно-родопския руден район. Ръководител е и на редица тематични научно-изследователски групи в системата на „Редки метали“. Основна тема в изследователските му работи са уран-съдържащите и уран-съпровождащите цветни, редки, благородни и редкоземни минерализации и орудявания в Централно-родопския руден район. По-голямата част от авторските и съавторски работи под формата на годишни и етапни отчети са публикувани в Геофонда на „Редки метали“. Над сто броя статии и доклади по оригинални научни теми са публикувани в български и чуждестранни списания. През 2007 г. е избран за действителен член на Международна академия на науките по екология и безопасност (МАНЕБ), Русия.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- РЕЗУЛТАТИ ОТ РАДИОМЕТРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В РАЙОНА НА БУХОВО-СЕСЛАВСКОТО УРАНОВО РУДНО ПОЛЕ
- ПОЛИМЕТАЛНИ, РАДИОАКТИВНИ И РЕДКОЗЕМНИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ И ОРУДЯВАНИЯ В БУХОВО-КРЕМИКОВСКИЯ РУДЕН РАЙОН. ПРОГНОЗНИ РЕСУРСИ
- РАДИОАКТИВНИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ И ОРУДЯВАНИЯ В РИЛО-РОДОПСКАТА ОБЛАСТ
- НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ИМА НАХОДИЩА НА СУРОВИНИ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ ЗА ЕС СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО „СПИСЪКА НА СУРОВИНИТЕ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ ЗА ЕС
- АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНАТА ГЕОЛОЖКА ИЗУЧЕНОСТ НА ПЛОЩ „ЧЕРЕШКИТЕ“
- ПРОМИШЛЕНИТЕ И ПРОГНОЗНИ РЕСУРСИ ОТ ПРИРОДЕН U-238 В БЪЛГАРИЯ, ДОСТАТЪЧНА СУРОВИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА РЕАКТОРИТЕ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” И „БЕЛЕНЕ”

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.