Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЕЗХУМУСНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ В „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД ГР. РАДНЕВО

маг. еколог Владимир Етов Маг. еколог Деница Славова РЕЗЮМЕ Един от основните проблеми при извършването на рекултивацията на нарушените терени в…

RESEARCH OF THE DEFORMATION STATE OF THE ROCK MASSIVE FOR PRESERVATION PURPOSES TO UNDERGROUND AND OVER-GROUND OBJECTS AT UNDERGROUND DEVELOPMENT OF ORE DEPOSITS FOR THE CONDITION OF “GORUBSO – MADAN” Ltd

Докторант инж. Десислава атанасова - венкова РЕЗЮМЕ Промените в деформационното състояние на масива, вследстlие развитието на минните работи, довеждат до…

mdg-magazine.bg © 2023. All rights reserved.