Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Изпитът гаранция ли е за компетентност? Критичен обзор на международните магистрантски програми, даващи професионална квалификация

Проф. Хендрик Гроблър РЕЗЮМЕ Неотдавнашно проучване на възможните фактори за ограничения брой на професионално изявяващи се носители на сертификати за…

ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ ПРЕД ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ХИБРИДНИ СИСТЕМИ

ас. инж. Марио Караджов РЕЗЮМЕ Представени са проблемите, които възникват в областта на битовата газификация в резултат на повишените цени…

mdg-magazine.bg © 2022. Всички права запазени.