Skip to content Skip to footer

Системното развитие на технологиите и постоянният научен прогрес доведоха до използването на различни видове модерна мобилна минна техника в рудниците у нас. Но освен правилният избор на машините и оптимизиране на инвестициите в тях, все по-голямо значение придобива поддръжката и обслужването на техниката с подходящи консумативи, в т.ч. моторни, трансмисионни и хидравлични масла. Естествено е във всяко минно дружество да има специализирано направление, което пряко отговаря за поддръжката на техниката при спазване на всички предписания на производителите/вносителите на машините и на съответните консумативи. Ежедневната работа на специалистите от тези отдели обаче е свързана с редица проблеми. В големите мини например е нормално да се използват голям брой машини от различни видове. В повечето случаи те се задвижват от дизелов двигател с вътрешно горене, използват трансмисии с различна степен на сложност, както и хидравлични системи за работните функции и за придвижване.

Обслужването и поддръжката на голям и разнообразен машинопарк изисква ползването на различни видове масла и течности, които при някои конкретни машини достигат до пет. Това означава, че в рудника трябва да има сравнително сложна структура от наличности, а предвид използваните големи количества в тях се инвестират сериозни суми. Увеличаването на разнообразието от работни течности във фирмата повишава риска от грешки, които може да имат много неприятни последствия в забързаното ежедневие и стремежа към високи резултати. Непланираните престои и повредите, възникнали поради използване на неподходящи или неправилни масла, просрочени интервали за смяната им, пожари или замърсявания заради течове и др. подобни, са крайно нежелателни. Ситуацията може да се усложни също от наличието на множество доставчици с разнообразна гама продукти, объркване кой продукт за какво се ползва, сложна система за следене на складовите наличности, забавяне на доставките и др. Обратно на това, всяка мина трябва да се стреми към максимално ефективна работа на мобилната техника, оптимални стокови наличности от масла, лесно поръчване (един или двама доставчици) и съхранение на маслата, по-малко рискове от грешки при използването на различните продукти, по-малко разходи за транспорт, по-опростено управление на отпадъците и отработеното масло. Всичко това има пряко отношение към непрекъснатостта на добива и производството, а оттам и към рентабилността на рудодобивната компания. Въпреки че в много мини се използват мобилни машини с електрическо задвижване (със захранване от кабел или с тягова батерия), техниката с дизелов двигател е разпространена повсеместно. Една част от проблемите с моторните масла идва от различните поколения двигатели, които съответстват на различни степени на екологична регулация в ЕС относно изпусканите в атмосферата изгорели газове: т. нар. Етапи I, II, IIIA, IIIB, IV и най-актуалния сега V. За различните генерации дизелови агрегати се използват минерални, полусинтетични и синтетични масла с различни вискозитети: основно 15W-40, 10W-40 и 5W-30. Характерно за новите поколения дизелови агрегати (от Етап IIIB до Етап V) е използването на различни системи и технологии за третиране на изгорелите газове с цел намаляване на вредните емисии в тях – основно сажди и азотни оксиди. Основно се прилагат се рециркулация на изгорели газове (EGR), филтър за частици/сажди (DPF), дизелов окислителен катализатор (DOC) и система за селективна каталитична редукция (SCR) с разтвор на урея – AdBlue. От всички тези системи най-критичен е филтърът DPF. DPF-ът събира почти всички частици в емисиите под формата на сажди и пепел, като по-голямата част от тях изгарят в него по време на заложените цикли за регенерация (пепелта е негорим материал, получен от металните присадки на маслата). С течение на времето филтърът DPF може да се задръсти и машините трябва да спрат работа за принудителна регенерация, почистване или дори смяна. А това е свързано с непланиран престой на техниката, който може да доведе до по-големи или по-малки загуби за рудника поради прекъсване на производствения цикъл. Ето защо маслата за съвременните двигатели трябва да имат ниско съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра – елементи, най-често съкращавани като SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous and Sulphur). Такива моторни масла се наричат и нископепелни (Low SAPS). Трансмисионните масла се използват за скоростни кутии, мостове, диференциали, в т.ч. с ограничено приплъзване, крайни задвижвания и спирачки с маслено охлаждане. При тях основният проблем е, че предписаните от производителя интервали се пропускат или става объркване какво масло да се използва. Факт е, че тези масла са по-специфични. Някои производители решават този проблем чрез използване на „универсални”, или по-точно казано многофункционални масла. Благодарение на специалния комплекс добавки в тях те действат по предназначение в зависимост от агрегата, в който са поставени – двигатели, механични предавателни кутии или хидравлични системи. След кратък период на работа в съответната система многофункционалното масло се самоадаптира. Така само с две масла могат да се покрият до 15 различни потребности. Хидравличните системи на минните машини са разчетени да работят с големи количества хидравлично масло – например 4200 л при 350-тонните минни багери. Ето защо смяната на хидравличното масло на дадена машина по правило е скъпо „удоволствие”. За целта може да е оправдана инвестиция в специализирани синтетични безпепелни масла (без цинкова добавка) за максимално дълъг живот – отработени моточасове. От друга страна в различните работни условия – климат, влажност, надморска височина, натоварване на машината и др., едно и също хидравлично масло може да има различен експлоатационен живот – по-къс или по-дълъг. За целта редица производители на минна техника и на масла имат създадена организация чрез своите вносители/дистрибутори за регулярно вземане на проби от маслото и анализ на състоянието му. Опитът показва, че е възможно вместо традиционните 4000- 5000 моточаса да се достигнат над 10 000 моточаса без смяна на хидравличната течност. За улесняване на организацията и планирането на смяната на всички видове масла – моторни, трансмисионни и хидравлични, в голяма помощ днес са телематичните системи, влагани в новите поколения машини. На база на отработените моточасове те изпращат предупреждение по и-мейл или SMS за предстоящо планово обслужване. При съвременната минна техника се влагат също и високотехнологични сензори за моторно и хидравлично масло. Те отчитат дали има влошаване на качеството на маслото вследствие на замърсяване или понижаване на вискозитета. Събраните данни от тях се изпращат ежедневно към телематичната система на машината. Все пак един от най-надеждните помощници на минните компании в оптимизирането на масленото стопанство, ефективното планиране и изпълнение на смените на масло с най-съвременни продукти са действащите в България производители, вносители и дистрибутори на масла. На следващите страници представяме основните марки масла от съответните български фирми.
AVIA/IGOL
Моторни, хидравлични и трансмисионни масла за мобилна минна техника от AVIA и IGOL

Компанията „Еврорали“ EООД е основана през 1998 г., като основната ѝ дейност е дистрибуция на смазочни продукти за индустрията и транспорта. Дружеството се стреми да предлага най-доброто от световни лидери в областта на смазочните материали AVIA Bantleon и IGOL FRANCE. Освен на тези марки „Еврорали“ е официален представител за България и на 77 Lubricants. Продуктовата палитра  на фирмата включва моторни и трансмисионни масла, антикорозионни и почистващи препарати, автомобилни течности, смазочно-охлаждащи течности, смазочни продукти за индустрия-
та – греси, хидравлични, компресорни, редукторни и други видове смазочни продукти.
От водещата немска марка AVIA на българския пазар се предлага пълна гама моторни масла за натоварени двигатели – синтетични, полусинтетични и минерални. Използваните съвременни базови масла и присадки осигуряват изключителна защита на двигателя срещу износване и отлагания, както и много дълги интервали за смяна. В гамата са включени горивоспестяващи продукти с ниско съдържание на SAPS за дизелови двигатели, в т.ч. на минни машини, работещи с голямо натоварване и третиране на отработилите газове чрез EGR, SCR и DPF.
За трансмисии се предлагат универсални масла за всички ръчни скоростни кутии и хипоидни предавки по стандарт GL4, а също и високотехнологични напълно синтетични масла за скоростни кутии и диференциали на всякакви превозни средства, строителни и минни машини. Гамата включва и масла с отлична способност за абсорбиране на налягането – специално за хипоидни предавки.
Хидравличните масла AVIA се отличават с голямо разнообразие, като сред тях ярко изпъква Syntofluid PE-B. Това масло ограничава до минимум кавитацията, притежава изключителна антиокислителна стабилност, спомага за намаляване на разхода на гориво до 5% и удължаване на интервалите за смяна на флуидите в хидравличните системи над 11 000 часа при тежка работа в мините. На това масло разчитат водещи световни производители на машини и компоненти като Liebherr, Palfinger, Bosch Rexroth и др. Syntofluid PE-B е носител на златен медал и диплом от Международен технически панаир – Пловдив. За първи път е тестван и одобрен в „Асарел-Медет“ АД.
Продуктовата палитра на френската марка IGOL също е изключително богата. В нея влизат пълни гами от синтетични, полусинтетични и минерални моторни масла за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, строителна, кариерна и минна техника. Разработени са масла както за ръчни скоростни кутии, задни мостове и диференциали, в т.ч. с ограничено приплъзване, така и за автоматични трансмисии. Хидравличните масла IGOL са подходящи за строителни, кариерни и минни машини, оборудвани с лопаткови, зъбни или бутални хидравлични помпи/хидромотори. Сред тях изпъква маслото MATIC ZnS 46, формулирано с пакет добавки – противоизносна (съдържаща цинков дитиофосфат) и вискозитетно-индексна, които позволяват работа при високи температури и същевременно подобряват експлоатационния живот на хидравличните компоненти. Химическата стабилност на MATIC ZnS 46 както и изключителните антикорозионни свойства осигуряват неагресивност на хидравличното масло към металите и еластомерите в хидравличната система. Интервалът за смяна е 5000 моточаса.

PETRO-CANADA

PETRO-CANADA е световен производител на масла и смазочни материали и разполага с една най-големите рафинерии в света. Повече от 30 години PETRO-CANADA изследва, произвежда, развива и разработва над 350 специализирани смазочни продукта, в това число моторни, трансмисионни, хидравлични масла и греси. Продуктите на PETRO-CANADA се произвеждат по патентована технология за обработка на суровия петрол HT Purity, чрез която се добиват кристално чисти и напълно прозрачни базови масла със свръх висока чистота 99,999%. Тази база дава възможност получените крайни продукти да превишават по свойства и експлоатационно поведение другите масла, като запазват тези си свойства и респективно техниката по-дълго, поради:
–    Изключителна термична и окислителна стабилност;
–    Подобрена защита от износване за удължен живот на агрегатите и компонентите;
–    Отлично представяне при ниски температури.
Партньорството на „Лубрифилт“ с PETRO-CANADA бележи вече над 13 години – сътрудничество, осеяно с предизвикателства, посрещнати достойно с качество и утвърден опит. „Лубрифилт“ е официален представител на смазочните продукти PETRO-CANADA, предлаганите пълна гама смазочни продукти и филтри за леки и товарни автомобили, пътнотранспортна, строителна и минна техника. В складовата база на дружеството в София има на разположение голямо количество налични продукти.
Познатите марки двигателни масла от фамилията DURON гарантират удължен интервал за смяна, без компромис в защитата на машината, осигурявайки ниски експлоатационни разходи. Високото съдържание на чисто базово масло в продуктите на Petro-Canada Lubricants гарантира изключителното представяне на моторното масло независимо от работните температури и продължителността на работа.
Машините, работещи в мините, са винаги съвкупност от различни системи, действащи в синхрон, осигурен от хидравличните масла под марката HYDREX. Ниското ниво на оксидация, гарантирано от висококачествените масла на PETRO-CANADA, и интервал за смяна от поне 8000 моточаса води до намаляване на непредвидените ремонти и аварии.
Необходимото предаване на мощност и въртящ момент посредством високо натоварени трансмисии и предавки се нуждае от правилния продукт, който да спомогне за плавното и безстресово задвижване на основните компоненти на работещата машина. Маслата TRAXON, притежаващи заводски одобрения на водещи производители в бранша, осигуряват дълъг живот и безаварийна работа.
Дългогодишен клиент, използващ продуктите на Petro-Canada, е „Дънди Прешъс Металс“ – Челопеч и Крумовград. Вече 8 години се осигуряват снижени експлоатационни разходи, непрекъсната работа на машините и нула броя извънредни ремонти. От 6 месеца към портфолиото от клиенти на „Лубрифилт“ са и „Лъки Инвест Холдинг“ с рудниците си „Джурково“ и „Говедарника“.
Навлизайки в различни браншове и индустрии „Лубрифилт“ разширява полето си на дейност за машини, работещи в денонощен режим, като например на „Сименс България“ и когенератори и газгенератори на Jenbacher благодарение на редицата одобрения, които маслата притежават, без да нарушават гаранционните условия на производителя.

Моторни, хидравлични и трансмисионни масла за мобилна минна техника от PETRO-CANADA
PROAUTO
Моторни, хидравлични и трансмисионни масла за мобилна минна техника от PROAUTO

„Геотрейдинг“ АД е търговско дружество, основано през 2005 г., част от Група ГЕОТЕХМИН. Основната му дейност е представителство и продажби за България и чужбина на доказани световни марки. Дружеството предлага предимно продукти, предназначени за минната индустрия. От 2018 г. „Геотрейдинг“ АД произвежда смазочни продукти под собствената марка ProAuto. Те са подходящи за леки и тежкотоварни автомобили, специализирана, строителна и минна техника. Продуктовата гама включва двигателни, хидравлични, трансмисионни масла и греси, произведени от специално подбрани висококачествени суровини.
Моторните масла ProAuto HDEO E7 15W-40 се произвеждат от смесени в подходящо съотношение висококачествени селективно- и хидрорафинирани базови фракции с пакет присадки, произведени по най-съвременна технология. Подходящи са за повечето двигатели с EGR и SCR, без филтри за твърди частици. ProAuto HDEO E7 15W-40 е одобрено за употреба от Rolls-Royce Solution за всички видове двигатели с марка MTU.
ProAuto GO 5 85W-140 LS e висококачествено автомобилно трансмисионно масло, разработено за приложение в диференциалите с ограничено приплъзване и отговаря на изискванията API за масла за сервизно обслужване категория GL-5. Формулира се с минерални базови масла в комбинация с ефективен пакет добавки, осигуряващ висока окислителна стабилност, противоизносни и противозадирни свойства при високи натоварвания.
Трансмисионното масло ProAuto GO 5 80W-90 се произвежда от специално подбрани висококачествени селективно- и хидрорафинирани базови фракции с безпепелен пакет присадки. ProAuto GO 80W-90 се препоръчва за използване в автомобилни предавателни кутии, задни предавателни мостове и хипоидни задни предавателни мостове (диференциали), за които се изискват ЕР-масла, отговарящи на категория GL-5.
Хидравличното масло ProAuto Hydraulic HVLP 46 се произвежда от дълбоко рафинирани базови фракции, притежаващи добри деемулгиращи, въздухоотделителни и защитни свойства. То е подходящо за хидравлични системи, подложени на различни и вариращи в широк диапазон външни температури от минус 30°С до плюс 50°С. Маслото е подходящо за употреба в лопаткови и зъбни хидравлични помпи, както и в бутални хидравлични механизми.
ProAuto Hydraulic HD 10W е специално хидравлично масло, което се произвежда от дълбоко рафинирани базови фракции и композиция от присадки, състояща се от инхибитори на окисление, ръжда, корозия и износване. То е предназначено за смазване на натоварени хидравлични системи в шосейна, извъншосейна и селскостопанска техника, в т.ч. камиони, самосвали, багери, товарачи и др. Подходящо е също за приложение в трансмисии и крайни предавки и отговаря на спецификации на Allison C3, Allison C4 и Caterpillar.
ProAuto Lithium EP Grease 00/000 е универсална полутечна антифрикционнa смазка.
Тази грес е подходяща за използване в системите за централно смазване, в спомагателни транспортни средства, а също и за работещи навън съоръжения с дълги тръбопроводи. Тъй като е полутечна, тя може да се използва и във всички видове зъбни предавки, за които се препоръчва смазване с грес.

TEXACO DELO

„Приста Ойл Холдинг“ е една от водещите регионални компании, работещи в над 45 страни в Централна и Източна Европа, Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка. Компанията притежава два собствени завода в България, където се произвеждат смазочни материали, греси и специални течности. Освен това „Приста Ойл Холдинг“ е оторизиран дистрибутор на Texaco и Chevron за България.
Серията продукти Теxaco Delo представлява група от висококачествени дизелови моторни масла, проектирани да удовлетворяват последните изисквания на API и ACEA, а също и на топ спецификациите на производителите на дизелови двигатели за моделите, отговарящи на най-съвременните екологични изисквания на САЩ и ЕС. Сред тези масла ясно изпъква новата продуктова линия Texaco Delo 600 ADF, проектирана да намали значително замърсяването на филтъра за твърди частици за дизелови двигатели (DPF) и да удължи експлоатационния му живот до 2,5 пъти.
Texaco Delo 600 ADF с OMNIMAX™, патентована технология на Chevron, е първото моторно масло за тежкотоварни приложения, притежаващо способността да намалява драстично натрупването на сажди в DPF-филтрите, спомагайки за забележителна защита както на двигателя, така и на системата за отработени газове. Texaco Delo 600 ADF е формулирано само с 0,4% сулфатна пепел – много по-ниско от нормите на API и ACEA за 1% сулфатна пепел, и е подходящо за приложения както за камиони и автобуси, така и за строителна, земеделска и минна техника. Texaco Delo 600 ADF спомага да се намали драстично степента на замърсяване на DPF, което води до удължен живот и по-редки цикли на регенерация на филтъра, допринасяйки за подобрена с 3% икономия на гориво през целия експлоатационен срок на оборудването.
DPF-филтърът събира до 98% от твърдите частици в емисиите под формата на сажди и пепел, по-голямата част от които изгаря по време на типичните цикли за регенерация. Пепелта е негорим материал, извлечен от металните присадки на смазочните продукти, което означава, че с течение на времето DPF филтърът се запушва и собствениците на оборудването и автопарка са принудени да спират работа, за да възстановят функцията на DPF, което води до разходи за поддръжка и понижена производителност.
Ако в DPF-филтъра се натрупат твърде много сажди и пепел, голямото количество топлина, произведено от регенерацията, може да доведе до повреда на DPF-филтъра, като смяната струва хиляди левове.
Запушването на DPF-филтъра увеличава обратното налягане в дви-
гателя и циклите на регенерация, което води до по-висок разход на гориво.
Но не става въпрос само за защита на DPF. Texaco Delo 600 ADF покрива и надхвърля нормите ACEA E6, E9, както и спецификациите на производителите на оригинално оборудване (OEM) и е показало забележителна стабилност на окисление в индустриални, OEM и полеви изпитвания, осигурявайки възможността за удължаване на интервалите за смяна на маслото. Споделяйки издръжливостта на продуктите Texaco Delo 400, Texaco Delo 600 ADF предоставя също отлична защита от износване на механизмите на клапаните и предпазва от отлагания по
 буталата.

Моторни, хидравлични и трансмисионни масла за мобилна минна техника от TEXACO
TOTAL ENERGIES
Моторни, хидравлични и трансмисионни масла за мобилна минна техника от TOTAL ENERGIES

Total Energies е водещ световен производител на смазочни материали, специални флуиди и добавки за различни индустрии. Компанията разполага с над 180 производствени мощности и собствени филиали в 130 страни. Сред големите световни минни компании, които използват маслата на Total Energies, са Anglo-American, Rio Tinto, AngloGold Ashanti и др. (общо 600 мини в света и у нас). Total Energies е доставчикът на маслата за Hitachi, SANY и ZF в световен мащаб . У нас Total Energies действа чрез своя филиал „Тотал България“ ЕООД. Дружеството е основано през 2008 г. и обслужва големи клиенти в добива и преработката на инертни материали, а през последните четири години затвърждава своята позиция сред българските компании във въгледобива.
Продуктовата гама RUBIA WORKS включва масла за дизелови двигатели, разработени специално за мобилни минни и кариерни машини. Те имат одобрения и съответствия от водещи световни марки на минна техника, като Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr и др. Съответстват на изискванията за всички японски дизелови двигатели (DH-2). В България се предлагат три вида масла RUBIA WORKS:
–    1000 (15W-40) за двигатели от по-стари поколения;
–    4000 (10W-40) с ниско съдържание на SAPS за съвременните двигатели по Етап V на ЕС със системи EGR, DPF, DOC и SCR;
–    Набиращото популярност 4000 (15W-40), което е също за Етап V с LOW SAPS, но е с по-голям вискозитет.
За мините се предлагат трансмисионните масла DYNATRANS. Основни са вискозитетите 10W, 30 и 50. Това са многофункционални масла, адаптирани за скоростни кутии Powershift, хидравлика, мостове, диференциали, в т.ч. с ограничено приплъзване, крайни задвижвания и спирачки с маслено охлаждане. Маслото 10W е най-популярно и се препоръчва основно за хидравлични системи, 30 е главно за скоростни кутии Powershift, а 50 – предимно за мостове и крайни задвижвания.
За открити рудници Total Energies произвежда няколко вида хидравлични масла, като най-перспективни са съвременните безпепелни AZOLLA AF и EQUIVIS AF. Техният живот в работен режим е много по-дълъг и чрез редовен мониторинг от анализи могат да се достигнат над 4000 моточаса. Одобрени са за използване от световни лидери в хидравличните системи като Bosch Rexroth, Eaton и Denison.
За подземни рудници Total Energies произвежда гамата хидравлични масла HYDRANSAFE. Те са препоръчителни за подземни участъци, където има риск от възникване на пожар. Освен че са огнеустойчиви, те са биоразградими, нетоксични и осигуряват висока степен на защита за по-дълъг живот на хидравличните компоненти.
Богатата производствена палитра на Total Energies включва и голямо разнообразие от други продукти, които също намират приложение в мините. Такива са например трансформаторните масла ISOVOLTINE и ISOVOLTINE BIO (за подземни рудници). Освен това има широка гама от греси: стандартните MULTIS EP2, CERAN XM 220 и XM 460, както и специалните MULTIS MINE, CERAN XM 220 MOLY с молибденов дисулфит. За открити предавки и обмазване на въжета на електрически въжени багери се предлагат греси CERAN GEP, COPAL OGL и MULTIS COMPLEX SHD. На края, но не на последно място, трябва да се отбележи, че Total Energies е собственик на LUBRILOG – реномиран и тясно специализиран производител на греси.

ОбзорA подготви: Данаил Николов
Прочети още от рубриката
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.