Skip to content Skip to footer

Супер зелената екологична политика на ЕС поставя все по-строги изисквания към емисиите, отделяни от дизеловите двигатели, и се фокусира все повече върху електрическите задвижвания, алтернативните горива и дори използването на водород. Въпреки това в добивната индустрия дизеловите двигатели за мобилни машини играят и ще продължават да играят много голяма роля.

Заради изпусканите вредни газове и частици в атмосферата, ЕС въведе система от екологични норми под формата на етапи за намаляване на емисиите на дизеловите двигатели. В момента действащият Етап V е изключително строг, а на производителите на двигатели се налага да използват широк набор от технологии и подходи, за да съобразят своите агрегати с него. Така развитието и тенденциите при дизеловите агрегати през последните 15 години в най-голяма степен се фокусират върху намаляване на изпусканите в атмосферата вредни вещества.
За да ограничат емисиите още в горивната камера, производителите се ориентираха към използване на двигатели с по-малки обеми, т. нар. Downsizing. Но за постигане на необходимите мощности и въртящ момент се наложиха промени в горивната система и използване не само на един, а на два и дори четири турбокомпресора, в т.ч. с варианти с променлива геометрия.
Изключително популярна стана горивната уредба тип Common Rail. При нея стандартната горивна помпа за ниско налягане е заменена с електрическа, гориво-нагнетателната помпа за високо налягане (ГНП) е заменена с електронно управлявана помпа, създаваща налягане от
1600 bar и дори повече. Стандартните инжектори (дюзи-разпръсквачи) са заменени с електронно управлявани електромагнитни или пиезокерамични клапани, които са свързани към общ резервоар (Common Rail). Всички елементи на уредбата се следят и управляват от най-съвременна електроника.
Доста позната технология за намаляване на емисиите на азотните оксиди е рециркулацията на отработени газове EGR (Exhaust Gas Recirculation) с клапан или система от клапани, като при дизеловите двигатели има охлаждане с междинен топлообменник. Друга система, намаляваща тези вещества в много по-голяма степен, е селективната каталитична редукция SCR (Selective Catalytic Reduction), която за целта се използва разтвор на урея (AdBlue). Това обаче изисква в двигателното отделение да се монтира резервоар за AdBlue със специална изолация и подгряване срещу замръзване, както и електронно управление на впръскването на AdBlue.
Технологията на филтъра за частици DPF (Diesel Particulate Filter) също е широко разпространена. DPF-ът събира почти всички частици в емисиите под формата на сажди и пепел, като по-голямата част от тях изгарят в него по време на заложените цикли за регенерация. За намаляване на емисиите на въглероден оксид, въглеводороди и сажди се използва дизелов окислителен катализатор DOC (Diesel Oxidation Catalyst), който много често се съчетава в един корпус с DPF.
Всички тези допълнителни системи и технологии могат доста да усложнят експлоатацията и поддръжката на дизеловите двигатели, като тяхното приложение и надеждна работа зависят в най-голяма степен от самите производители и техните местни представители. На следващите страници представяме пет от най-популярните марки дизелови двигатели и съответно техните официални представители в България.

CATERPILLAR
Дизеловият двигател С32 с 12 цилиндъра, обем 32,1 литра и максимална мощност до 1007 kW е един от еталоните за надеждност и издръжливост на Caterpillar в минните приложения

Caterpillar е световен лидер в мобилната минно-кариерна техника и двигатели за нея. През 1904 г. Holt Manufacturing Company, регистрирала марката Caterpillar, създава в Илинойс (САЩ) първият трактор с верижна ходова част и парен двигател, а през 20-те години на ХХ в. компанията започва да вгражда дизелови двигатели в тракторите си. Днес гамата от дизелови двигатели на Caterpillar започва от 5 kW и достига 10 MW. Агрегатите се отличават с висока надеждност, дългосрочна експлоатация и сервизопригодност. Редовите дизелови модели имат от 2 до 6 цилиндъра, а V-образните са с 8, 12, 16 и 20 цилиндъра. За мобилни минни и кариерни машини мощностите започват от 100 kW (обем 4,4 l) и достигат до 1566 kW (обем 78 l).
Изискванията за емисиите на изгорели газове на ЕС налагат значителни промени при дизеловите двигатели. Една от най-известните технологии на Caterpillar в тази посока е патентованата ACERT. Тя има охлаждащ ефект и понижава температурата на ефективно изгаряне на дизела в цилиндрите с цел намаляване на разхода на гориво при определени нива на азотните оксиди. Системата за впръскване Common Rail е стандартна при двигателите от С4.4 до С7.1.
За последващо третиране на изгорелите газове съобразно нормите на Етап V на ЕС се разчита на SCR с AdBlue. DPF също намира приложение, като при по-големите двигатели с обем над 32 l рядко се прилага. Използва се също DOC, а при двигателите от 225 kW до 630 kW и EGR. Едно от технологичните нововъведения на Caterpillar за Етап V е патентованата микропроцесорна система ADEM A4 за максимално ефективно изгаряне на дизела и намаляване на емисиите на частици. Тя позволява например двигателят С32 (32 l) да използва единствено DOC.
Стандартно интервалът за смяна на маслото, масления и горивния филтър е 500 моточаса. Тук своя роля има системата S·O·S на Caterpillar за анализи на маслата. Съшият интервал важи и за водния сепаратор. Въздушният филтър се почиства според индикатора за замърсяване, като може да се препоръча интервал за смяна. При работа в мини и кариери се предвижда предварително филтриране чрез по-специален филтър – от циклонен или друг вид.
Освен оригинални резервни части, Caterpillar предлага също и рециклирани – по програмата Cat Reman. По тази програма клиентите, желаещи да спестят разходи, връщат стария компонент, подлежащ на рециклиране, и получават заводски рециклиран с аналогично качество и гаранция като на нов. Добра бюджетна алтернатива е доставката на резервни части директно от поддоставчици на Caterpillar, обозначени с Yellow Mark.
Стандартната гаранция за двигателите Caterpillar е една година. Има възможности за удължаване на гаранцията от производителя до две години, както обхватът ѝ може да бъде различен според пакета, избран от клиента. Важен момент за сервизирането на двигателите е възможността за дистанционно следене на работата им чрез телематична система.
Официалният представител на Caterpillar е „Елтрак България“ – компания, която е от 30 години на нашия пазар. Тя е също официален представител на двигателите Perkins, собственост на Caterpillar. Дружеството разполага с четири търговско-сервизни бази: в София, Стара Загора, Варна и Бургас. В предоставянето на следпродажбени услуги –
логистика и доставки на резервни части, стационарен и мобилен сервиз, са ангажирани 80 висококвалифицирани служители на „Елтрак България“

CUMMINS

Cummins е световен лидер в производството на двигатели и свързаните с тях технологии. Компанията е най-големият независим производител в света на дизелови двигатели с мощност над 150 kW, както и втори в света за двигатели над
37 kW. Дизелови двигатели Cummins се вграждат от редица производители на минни и кариерни машини като Hitachi, Liebherr, БелАЗ, LiuGong и др.
От 1998 г. официален представител на Cummins в България е „ИПО“ ООД. Централният сервиз на фирмата е базиран в Карлово и е оборудван с оригинални стендове и инструменти за гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване, частични и основни ремонти на всички модели двигатели на Cummins, както и ремонти на техни компоненти. Екипът на „ИПО“ ООД, ангажиран в сервизирането на двигателите Cummins, е съставен от над 50 сервизни специалисти.
Освен в Карлово, „ИПО“ ООД разполага с напълно оборудвани сервизи също в София, Варна и Панагюрище. В тях се извършват всички сервизни и ремонтни дейности по двигателите Cummins, като за ремонтите и резервните части се дава съответната гаранция.
Заедно със стационарните сервизи, на разположение на клиентите са напълно оборудвани мобилни сервизни екипи, които могат да извършват обслужвания и ремонти на място във всяка точка на България. Организирано е денонощно дежурство на сервизни специалисти 24/7.
ИПО ООД доставя и използва само оригинални резервни части от Cummins, като на склад се поддържа богато разнообразие от над 3500 различни позиции оригинални резервни части и консумативи.

Дизеловите двигатели Cummins от серия Performance за Етап V на ЕС са много популярни за вграждане в кариерни и минни машини с мощности от 75 kW до 503 kW
KOMATSU
Дизеловите двигатели Komatsu по Етап на ЕС за кариерни и минни машини са не само по-екологични, но се отличават също с висока работоспособност и ниски разходи за експлоатация и поддръжка
През 2021 г. Komatsu Ltd, водещ световен производител на строителна, кариерна и минна техника, отпразнува своята 100-годишнина. Компанията е създадена в Япония – гр. Комацу, префектура Ишикава. Днес Komatsu разполага с 81 завода на 5 континента. Произвежданата гама от дизелови двигатели е изключително широка, като при най-големите агрегати за минни машини мощността достига 1500 kW. Най-новото поколение дизелови двигатели според екологичните норми на Етап V на ЕС се вграждат в машини в диапазон от мощности 19kW – 560kW. За да се постигнат високите изисквания за третиране на отработените газове според европейските норми, Komatsu използва няколко технологии. От една страна се разчита на филтър за частици KDPF (Komatsu Diesel Particulate Filter) и SCR. Повишеният капацитет на охладителя на EGR гарантира много ниски емисии на азотни оксиди и по-голяма работоспособност на двигателя. Турбо компресорът с променлива геометрия (VGT) осигурява оптимален въздушен поток към горивната камера на двигателя при всякакви условия, скорост и натоварване. От друга страна, за да се постигне пълно изгаряне на горивото и по-ниски емисии на отработени газове, системата за впръскване на гориво с високо налягане Common Rail (HPCR) е с най-съвременно електронно управление, осигуряващо подаване на точното количество гориво под налягане в горивната камера чрез множество впръсквания. Емисиите от картера се пропускат през филтър CCV (затворена вентилация на картера). Маслената мъгла, уловена във филтъра, се връща обратно в картера, докато филтрираният газ се насочва към всмукателния поток на постъпващия въздух. Komatsu предлага на своите клиенти пълна гама двигатели, както нови, така и рециклирани (REMAN). С гамата си от рециклирани двигатели Komatsu цели да намали оперативните разходи на своите клиенти с до 40%, без компромис с качеството. Друго решение на Komatsu е REMAN Komatsu Long Block. То включва цилиндров блок, колянов вал, мотовилки и бутала, които са фабрично рециклирани и включват всички критични инженерни подобрения, отговарящи на стриктните стандарти на Komatsu REMAN. „Евромаркет Кънстракшън“ АД е официален представител на Komatsu от 2015 г. Компанията разполага със стационарни сервизни бази в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна, Плевен, Русе и Велико Търново. Всяка една от тях разполага със специализирано оборудване за ремонт на широка гама строителна и друга техника. Сервизният Корпоративен Център – София е оборудван с най-съвременни системи за ремонт, компютърна диагностика и поддръжка на едрогабаритна техника, пътно-стротелни, кариерни и минни машини, както и малка механизация. Сервизът осигурява ремонт и поддръжка на двигатели, хидравлични системи и ходова част, боядисване и реновиране на машини, и още много услуги. Над 40 мобилни екипа са в готовност за своевременна реакция във всяка точка на страната. Сервизните екипи са преминали теоретични и практически обучения в заводите производители и имат дългогодишен опит в ремонта и поддръжката на строителни, кариерни и минни машини. Сервизните техници разполагат със специализирани автомобили, оборудвани с измервателни инструменти и диагностична апаратура. Сервизът на Евромаркет Кънстракшън разполага с 100 сервизни инженери и специалисти.
MTU
„Геотрейдинг“ АД е търговско дружество, основано през 2005 г., част от Група ГЕОТЕХМИН. Основната дейност на компанията е представителство и продажби за България и чужбина на доказани в световен мащаб производители на продукти за минната индустрия. „Геотрейдинг“ АД е единствен партньор на Rolls-Royce Power Systems за продуктите и решенията с марка mtu за минната индустрия. Дружеството е и директен сервизен партньор и системен интегратор на двигатели mtu. Двигателите mtu са с над 110-годишна история. Те се произвеждат в заводите във Фридрихсхафен и Манхайм (Германия) на Rolls-Royce Power Systems. Продуктовата гама на mtu включва различни модели дизелови двигатели от 30 до 10 000 kW и цялостни системи за задвижване на яхти, кораби, тежки наземни и релсови транспортни средства, както и агрегати с приложение в минната индустрия (от 75 kW до 3010 kW). Изключително подходящи са за строителна и минна техника, тъй като осигуряват работата и при най-тежки условия от гледна точка на климат и терен. Най-малките са 4-цилиндрови редови, а най-големите – 20-цилиндрови V-образни. Характерно за дизеловите двигатели mtu е, че първоначалната инвестиция в нов агрегат е малко по-висока, но за сметка на това експлоатационните разходи, техническите обслужвания и ремонти са по-малки, което води до бърза възвращаемост на вложените средства. Те имат дълъг жизнен цикъл и са изключително надеждни. За постигане на екологичните норми за изгорелите газове на ЕС по Етап V от mtu залагат на няколко вида технологии. От една страна, двигателите използват най-съвременна система Common Rail за впръскване на горивото, един или два турбокомпресора и EGR. В допълнение се разчита на SCR и DPF, които могат да се съчетаят в един общ модул. При по-големите дизелови двигатели, влагани например в тежки минни багери, SCR и DPF не се използва. Докато при някои известни производители на двигатели, регулярното обслужване е на всеки 250 моточаса, при mtu интервалът е от 500 до 1000 моточаса в зависимост от условията на експлоатация. За целта големите двигатели mtu разполагат с по-специфична система за филтриране на маслото тип центрофуга, която много по ефективно отделя замърсителите и удължава живота на маслото. Стандартната гаранция на двигателите е 12 месеца, като за буталната група: колянов вал, биели, бутала, ризи и разпределителен вал, тя е 36 месеца или 12 000 моточаса. Удължените гаранции са до 5 години. Освен нови оригинални резервни части, mtu предлага също заводски рециклирани резервни части и компоненти с добра отстъпка от цената и същата гаранция от 1 година, както на новите. Има възможност и за рециклиране на цели двигатели. Сервизният екип на компанията е съставен от 21 сервизни специалисти, разполагащи с най-съвременна диагностична апаратура и специализирани инструменти. 8 от служителите работят в стационарния сервиз в Етрополе, който е отлично оборудван за основни ремонти на двигатели. „Геотрейдинг“ АД има значителен опит в подмяната на двигатели с нови mtu, независимо от марката на стария агрегат. Клиентите предпочитат mtu заради надеждността на двигателите, по-дългите сервизни интервали и по-големия им експлоатационен ресурс. Висококвалифицираният инженерингов екип на Геотрейдинг и подкрепата от страна на mtu осигуряват успешно изпълнение на проектите за подмяна на двигатели, в т.ч. и подмяна на двигатели от други производители с такива от mtu.
Дизеловите двигатели mtu са с високо ниво на ремонтна пригодност с цел минимум престой на техниката по време на обслужване
VOLVO PENTA
Дизеловите двигатели Volvo Penta за кариерни и минни приложения по Етап V на ЕС впечатляват със своя висок въртящ момент при ниски обороти и с постиганите значителни икономии на гориво

Корените на компанията Volvo Penta могат да се открият в началото на ХХ в., когато през 1907 г. леярната Sköfde Gjuteri & Mekaniska Verkstad получава поръчка за изработка на двигател, наречен по късно Penta. Компанията сменя името си на Pentaverken през 1919 г., а през 1935 г. Volvo става неин собственик.
Днес Volvo Penta e самостоятелно дружество в рамките на Volvo Group и произвежда висок клас двигатели за лодки и яхти, както и за индустриални приложения. Мощностите започват от 10 kW и достигат 655 kW, като при индустриалните агрегати моделите започват от 75 kW. Индустриалните дизелови двигатели, в т.ч. за мобилни минни и кариерни машини, са само редови с Common Rail. Обемите им са от 5 до 16 l, а броят на цилиндрите e 4 или 6.
Дизеловите двигатели Volvo Penta са известни с изключителната си горивна ефективност, която се постига благодарение на уникалната горивна система Common Rail. Във високопланински приложения, характерни за много мини, няма необходимост от специални пакети за работа на голяма надморска височина, тъй като кривата на мощността почти не се променя над 3000 m. Използват се също и за подземни минни машини, където най-големият клиент на Volvo Penta е Sandvik.
За съобразяване с екологичните норми на Етап V на ЕС се използват технологиите SCR с AdBlue и DPF. Системата за SCR e усъвършенствана през годините в много отношения, в т.ч. подгряване на AdBlue срещу замръзване, изпразване на системата след приключване на работа и т.н., които осигуряват високата надеждност на експлоатация. При някои приложения DPF се комбинира с DOC, а при по-малките модели има също EGR. Голямо значение за намаляване на емисиите има оптималното управление на изгарянето на дизела под много високо налягане в Common Rail.
Интервалът за смяна на маслото (IP7), горивния и масления филтър е 500 моточаса. Добре развита е системата за вземане и анализ на проби от маслата. Стандартната гаранция на индустриалните двигатели Volvo Penta e 2 години или 3000 моточаса. Освен оригинални резервни части, Volvo Penta предлага също и рециклирани със същата гаранция, но на по-добра цена.
През 2015 г. „Прайм Технолоджийс“ стана официален представител на Volvo Penta за индустриалните двигатели. От 01.01.2022 г. дружеството е единственият представител в България за всички видове и приложения на агрегатите на Volvo Penta, което е доказателство за високия професионализъм и качество на предлаганите услуги на българския пазар. Прайм Технолоджийс е представител и на двигателите Kubota, които като гама допълват моделите на Volvo Penta при по-малките мощности за индустриални приложения.
За постигане на най-висока ефективност в сервизирането и поддръжката на дизелови двигатели „Прайм Технолоджийс“ разчита не само на собствените си сервизни специалисти, но и на сервизните екипи на своите дилъри в страната. Някои от тях имат голям опит в обслужване на клиенти в минната индустрия.
Специалистите от „Прайм Технолоджийс“ имат също добър опит в подмяната на дизелови двигатели с нови Volvo Penta, в т. ч. на стари агрегати с марки, различни от Volvo Penta, например на минни самосвали с твърда рама, трошачки и др. В случая Volvo Penta се предпочита заради високия въртящ момент при ниски обороти, надеждността и ниския разход на гориво.

Прочети още от рубриката
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.