Skip to content Skip to footer

Мобилните наклонени пресевни машини се използват за пресяване на добити и претрошени минерални или рудни суровини и тяхното класифициране според размера на фракциите директно в забоя. В зависимост от големината на кариерата или рудника, годишния производствен капацитет и технологията на работа, калкулациите могат да покажат, че е по-ефективно добитият материал да премине трошене с пресяване още в забоя вместо директно да се превозва към стационарна трошачно-пресевна инсталация. На следващите страници разглеждаме мобилните наклонени пресевни машини с производителност от 300 до 800 t/h.

Мобилните наклонени пресевни инсталации с колесна или верижна ходова част са много популярни в добива и преработката на инертни материали в кариерите. След двустепенен или тристепенен процес на претрошаване на добитата скална маса следва пресяване и разделяне на материал по размери на 3-4 фракции (с една мобилна пресевна машина). Получените готови продукти – филц, пясък, и т.н. се използват основно за влагане в циментобетонови или асфалтобетонови смеси.
Мобилните наклонени пресевни машини се използват с голям успех и в мините. Едно от приложенията им там е преработка на разкривката. Тя може да съдържа голям дял скална маса, която може ефективно да се преработи в инертни строителни материали и да се реализира на пазара, вместо да се депонира. Това вече се прави в България. През ноември 2020 г., например, в рудодобивния комплекс на „Елаците-Мед“ АД официално бе открит мобилен комплекс за производство на скални фракции. Така дружеството вече предлага продукти и за строителния бизнес: добавъчен материал за бетон, скални материали за несвързани и хидравличносвързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство, скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, трошен камък за жп линии и др. Добиваните скални фракции са с коефициент на ускорено полиране над 53.
Мобилните наклонени пресевни машини намират широко приложение и в неголемите въглищни мини. Обикновено се използват двуплощни модели, а тъй като въглищата могат да бъдат влажни, за долното сито, отделящо финия прах, се предвижда система за самопочистване – примерно Ball Deck с подскачащи сферични тежести. С такива мобилни пресевни машини въглищата могат да обработят до степен за директна продажба не само не едро, но и на дребно.
Едно от популярните минни приложения на мобилните наклоненени пресевни машини е добивът на желязна руда. В Индия, която е един от най-големите производители на стомана, годишно се добиват около 230 млн. t желязна руда, основно хематит. Много индийски мини разчитат на пресяване с мобилни машини след взривяването и претрошаването на рудата. С помощта на шест мобилни наклонени пресевни машини, например, се постига производителност от 30 000 t/ден при двусменен режим на работа и желан размер на фракциите 0-10 mm и 10-40 mm.

ПРИНЦИПНА КОНСТРУКЦИЯ И ВЛОЖЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
Мобилните наклонени пресевни машини разполагат със собствена ходова част, чрез която могат да се придвижват бавно на къси разстояния. Стандартно тя е верижна, като с колесна (тип полуремарке) се предлагат само най-малките модели. Материалът, подготвен за пресяване, попада най-напред в приемния бункер на машината. Бункерът се зарежда или директно от предшестваща мобилна трошачка, когато работи комплектна технологичната линия, или от мобилна товареща машина -верижен багер или колесен челен товарач. На входа на бункера може да има предварително сито тип скара, което да отделя случайно попаднали по-едри парчета материал (примерно над 100 mm).
В бункера е разположен входящ конвейер (питател), подаващ постъпващия материал към главната транспортна лента, която на свой ред го издига нагоре и го пуска на първото ситово ниво. Тези нива могат да бъдат две или три, като всяко следващо надолу е с все по-малки отвори на ситовата повърхност. Отделените на всяка наклонена ситова плоскост фракции се насочват към съответните изходящи конвейери – три или четири, поемат се от тях и се извеждат извън машината, оформяйки купове.
Задвижването на мобилната наклонена пресевна машина в стандартния вариант е съставено от дизелов двигател и хидравлична система. В общия случай почти всички производители на тази техника използват двигатели на Caterpillar, но винаги предлагат опция и за друга марка. Ситовият модул (модули) използва хидромотори и специални лагери, осигуряващи специфичното „вибриращо” действие при определена амплитуда и работен ъгъл на пресяване. И тъй като това е съвременна техника, тя е с електронно управление, което значително улеснява работата с нея.
Важна нова технология през последните десет години е електрификацията на мобилните пресевни машини, заради динамиката на цените на горивата. Вместо да разчитат на традиционното дизел-хидравлично задвижване, т. нар. хибридни модели могат да работят също и на ток чрез включване с кабел към електрическата мрежа, към външен електрогенератор или към мобилна трошачка, работеща на ток. На практика към машината се добавя електрооборудване (голям електромотор и др.), което задвижва работната хидравлика. Така, в зависимост от работните условия, цените и достъпа до горива и електроенергия, операторът на хибридната мобилна машина може да избере дали да работи на дизел или на ток.
Подобно на дизел-електрическите мобилни трошачки, вече има производители, които предлагат високопроизводителни мобилни наклонени пресевни машини с капацитет 600-800 t/h, разполагащи не само с дизелов двигател, но и с бордови електрогенератор. Този вид машини също могат да се включват с кабел към електрическата мрежа. При тях голяма част от хидравликата е заменена от електрически компоненти – електромотори и др. Така разходите за енергия могат да се понижат съществено, дори с до 30-50%. Липсата на хидромотори, по-малкото филтри, тръбопроводи и охладители, както и по-малкото необходимо количество хидравлично масло намаляват значително разходите за поддръжка.
На следващите страници представяме четири от най-популярните марки мобилни наклонени пресевни машини според заявените от производителите продуктови гами и технико-технологични преимущества.

Kleemann
Мобилна наклонена пресевна машина Kleemann MS 953i EVO с три ситови нива и производителност до 500 t/h

Началото на компанията Kleemann e поставено през 1857 г., когато тя стартира като малка работилница, но впоследствие се превръща в първия промишлен завод в Обертюркхайм близо до Щутгарт. В началото на 20 в. фирмата работи под името Kleemann’s Vereinigte Fabriken и прави първите крачки в оборудването за трошене на инертни материали. След Втората световна война трошачните и пресевните машини се превръщат основен продукт на дружеството, а през 2006 г. Wirtgen Group става мажоритарен собственик в Kleemann.
Днес централата и заводът на Kleemann се намират в Гьопинген, в близост до Щутгарт. Заводът, разположен на 26 000 m2 е специално изграден за производството на трошачни и пресевни инсталации с големи размери. Продуктовата палитра на Kleemann, освен пресевните машини за предварително пресяване (скалпиране), включва и пълна гама от мобилни наклонени пресевни инсталации, обозначена като Mobiscreen MS. Тя е съставена от общо осем модела с максимални производителности от 350 t/h до 800 t/h. Това са изключително солидни, надеждни и издръжливи машини, отличаващи се с висока ефективност, лекота на управление и висока транспортабилност.
За разлика от други производители, гамата на Kleemann е структурирана по по-специфичен начин. Тя започва с четири модела от най-търсените капацитети – от 350 t/h до 500 t/h, обозначени като серия EVO, като тук са ясно разграничени двуплощните от триплощните модели. Тези машини предлагат изключително високо технологично ниво, стандартно използват дизел-хидравлично задвижване и имат опция за електрическо оборудване, позволяващо външно захранване чрез кабел от електрическата мрежа, външен електрогенератор или от мобилна трошачка, работеща на ток.
Забележителните производителности на машините от серия EVO се дължат на високата проходимост на материала в машината, осигурена от голям приемен бункер, захранващ конвейер с впечатляваща ширина от 1200 mm и отражателна плоча, която разстила материала равномерно по повърхността на първото сито. Мобилният панел на съвременното електронно управление, с автоматично стартиране на всички работни функции, може да се поставя на три различни места по машината за максимално добра видимост към конкретни работни агрегати.
В сегмента на високите производителности със стандартно дизел-хидравлично задвижване Kleemann предлага два модела – двудеков и тридеков, с максимални производителности до 750 t/h. Тези мощни машини разполагат с много големи приемни бункери от 10 m3, а също и с опция за електрическо външно захранване, както серия EVO.
На върха на технологията и производителността са следващите два модела мобилни наклонени пресевни инсталации, които са триплощни и с максимален капацитет съответно 650 t/h и 800 t/h. Уникалното при тях е, че разполагат с дизел-електрическо задвижване, което през последните години започна да придобива все по-голяма популярност при мобилните трошачни машини. В случая тези мобилни пресевни инсталации са оборудвани не само с дизелов двигател, но и със собствен бордови електрогенератор и електромотори. Освен това клиентите могат да изберат да включат машината на външно захранване с кабел от електрическата мрежа с цел да оптимизират разходите си за експлоатация.

Powerscreen

Компанията Powerscreen е основана в Северна Ирландия през 1966 г. Тя е пионер в инеженеринга и производството на мобилни пресевни инсталации. Още от самото създаване на Powerscreen основателите ѝ започват да разработват революционната за времето си концепция за пренасяне на техниката за пресяване директно в забоя и така да се спести скъпото транспортиране на материала към машините.
Днес продуктова палитра на компанията включва четири различни вида машини за пресяване, сред които ясно изпъква гамата от мобилни наклонени пресевни инсталации, обозначена като серия Chieftain. Тя включва четири основни модела с максимални производителности от 400 t/h до 700 t/h, като всеки има варианти с две или три ситови нива – само най-малкият модел е двуплощен, като той има версия не само с верижна, но и с колесна ходова част.
Един от доказаните и особено подходящи модели за работа у нас е триплощната пресевна инсталация Powerscreen Chieftain 2100X. Това е изключително производителна мобилна машина с капацитет до 600 t/h и размери на ситовите повърхности 6100х1530 mm. От една страна голямата производителност прави Chieftain 2100X предпочитана, защото може да поеме голямо натоварване. Българските фирми залагат най-често на три ситови нива, тъй като тенденцията у нас е да се произвеждат повече видове фракции с „тесни” размери. Освен това моделът разполага с по-добри системи за очистване на транспортните ленти и за обтягане на ситата (една подмяна отнема около 20 min).
Много перспективен модел за България е също Powerscreen Chieftain 1700X с размери на ситовите повърхности 4800х1530 mm. При него класическата концепция с два лагера на ситовия възел е заменена с нова – с четири лагера. Два са вградени в ситовия възел, а два са към външната рама. Когато се подаде материал, натоварването се разпределя не само към вала и двата лагера в ситото, но също и към външните лагери и рамата. Самият вибрационен ход се генерира не от монтираните тежести, а от ексцентриковия вал. Това позволява при подаване на голямо количество материал скоростта на пресяване и амплитудата да се запазят постоянни. Вместо зъбен хидромотор се използва аксиално бутален, което също има голям принос към константната скорост на пресяване.
В крайна сметка по-малка машина като Chieftain 1700X може да постигне производителността дори на най-големите модели, което вече се доказа в реалната практика у нас. В същото време тази машина е с по-ниска цена на придобиване, по-малки габаритни размери и по-малката собствена маса, които предполагат и по-малко разходи за транспорт.
Powerscreen е също сред пионерите в разработките за задвижване на мобилните пресевни машини с електричество. Опцията Dual Power е налична за всички модели от серия Chieftain, без най-малкия. Тя е разработена за клиенти, които желаят да имат алтернативен източник на задвижване – електричество с кабел от мрежата или от външен електрогенератор. За целта се монтира допълнително електрооборудване, което задвижва работната хидравлика на машината. Така на обекта винаги има избор дали машината ще работи на ток или на дизел според конкретните условия, а също и с цел оптимизиране на разходите за експлоатация.

Мобилна наклонена пресевна машина Powerscreen Chieftain 2100X с три ситови нива и производителност до 600 t/h
SANDVIK
Мобилна наклонена пресевна машина Sandvik QA441 с две ситови нива и производителност до 600 t/h

Sandvik е един от най-големите световни производители на минна и кариерна техника. В областта на мобилните трошачно-пресевни машини шведската компания дълго време произвеждаше само големи мобилни челюстни трошачки – в сегмента с най-висока производителност. Но през 2007 г. Sandvik придоби собствеността върху Extec и Fintec – два реномирани производителя на трошачна и пресевна техника в средния и малкия клас, със заводи във Великобритания и персонал над 700 души. По този начин Sandvik се превърна във водещ доставчик на мобилни трошачни и пресевни машини за мини и кариери.
Днес, освен гамата от мобилни машини за предварително пресяване (скалпиране), Sandvik произвежда и най-съвременна гама от мобилни наклонени пресевни инсталации. Моделите с верижна ходова част от серия QA са три и предлагат максимална производителност от 400 t/h до 600 t/h, с две или три ситови повърхности. Sandvik произвежда и един по-малък модел с колесна ходова част.
В сърцевината на успеха на мобилните наклонени пресевни машини Sandvik е уникалната технология DoubleScreen. Тя е въведена за първи път през 1999 г. и прави революция в конструкцията на мобилните пресевни машини чрез използване на два високоскоростни ситови модула, които работят независимо един от друг. Първото сито отделя фината фракция, а второто действа като класификатор. Задвижването на всеки ситов модул е независимо, като работните амплитуди и ъгли се настройват в подходяща комбинация според вида на пресявания материал.
Сред преимуществата на патентованата система DoubleScreen, отличаваща Sandvik от конкурентните машини, трябва да се отбележат възможността за по-голям контрол над преработвания материал, повече варианти за регулиране и настройки, повишена прецизност на пресяването и много висока ефективност на работа. Ето защо мобилните наклонени пресевни машини Sandvik са отлично решение за преработка на много големи обеми материал при постигане както на висока производителност, така и на постоянно високо качество – не само на фракции инертни материали за строителството, но също и на горен почвен слой, желязна руда и въглища.
Ефективната работа на моделите от серия QA се осигурява от големия им капацитет за стифиране на материал под изходящите транспортни ленти с хидравлично сгъване, конвейер за надгабаритната фракция с хидравлично регулиране на височината и страничния работен ъгъл, най-съвременно електронно управление с последователно стартиране и спиране на отделните агрегати, понижен разход на дизел в резултат на оптимизираната хидравлика и по-ниските работни обороти на двигателя.
В съответствие с най-съвременните тенденции при задвижванията на мобилната трошачно-пресевна техника Sandvik предлага мобилни пресевни машини както с конвенционално дизел-хидравлично задвижване, така и хибридни модели. При хибридните машини клиентите могат да избират между работа с дизеловия двигател или с електрическо захранване на работната хидравлика чрез свързване с кабел към мрежата, към електрогенератор или към мобилна трошачка, работеща на ток. Хибридните модели предлагат редица предимства от гледна точка на намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка, по-малко емисии на изгорели газове и съответно ефективна работа на закрито, и др.

Terex Finlay

Компанията Terex Finlay, пионер в мобилните пресевни машини, е създадена през 1953 г., а първата мобилна пресевна инсталация Finlay е пусната на пазара през 1958 г. През 1976 г. производството на сита е преместено в нов завод, построен специално за тази цел в Омаг, Северна Ирландия. Днес Terex Finlay продължава да бъде сред лидерите на пазара и предлага три различни вида мобилни пресевни машини: наклонени, хоризонтални и за предварително пресяване (скалпиране), отличаващи се с висока производителност, надеждност и ефективност.
Гамата от мобилни наклонени пресевни инсталациите е съставена от девет модела с максимална производителност от 300 t/h до 700 t/h, като машините са ясно разделени на двуплощни и триплощни модели. Те са оборудвани със съвременни ситови модули с агресивно високопроизводително действие и разчитат на голям приемен бункер с големина 8 m3. Към него може да се монтира сито тип скара за предварително отделяне на много едър материал, с дистанционно управление на вдигането и спускането. Има и вариант с двуплощна вибрационна скара. Скоростта на лентовия питател може да се регулира за осигуряване на равномерен поток на материала.
Изходящият конвейер за надгабаритната фракция се настройва хидравлично по височина и по ъгъл на странично завъртане с цел по-удобна рециркулация на материал към вторична трошачка или стифиране на готов продукт. Изходящите транспортни ленти за отделните готови фракции могат лесно да се сгъват и отварят при необходимост от преместване на машината. Пасарелките са хидравлично сгъваеми (стандартно), което осигурява по-лесна работа и бързо привеждане на ситовите повърхности в работно положение. Работния ъгъл на ситата се регулира в широк диапазон от 18° до 32-37°.
Цялостната конструкция на мобилните наклонени пресевни машини на Terex Finlay е предвидена както за лесно привеждане в транспортно положение, така и за бързо развръщане в работно състояние – под 30 минути за повечето модели. Хидравличната система е разработена за постигане на оптимален баланс между мощност и ефективност, като дизеловият двигател работи на сравнително по-ниски обороти с цел понижаване на експлоатационните разходи, но без компромиси с работоспособността на машините.
Всяка мобилна наклонена пресевна инсталация Terex Finlay се оборудва фабрично с най-модерна телематична система T-Link. Чрез нея постоянно се следи работното и техническото състояние на техниката, в т.ч разход на гориво, с цел подобряване на производителността, ефективността и рентабилността. Terex Finlay предлага машините стандартно с 7-годишен безплатен абонамент за T-Link.
Всички модели в гамата, без най-малкия, се предлагат във хибридна версия. При тази опция към машината се добавя допълнително електрическо оборудване за задвижване на работната хидравлика. Тя позволява на операторите да захранват пресевната инсталация чрез кабел от електрическата мрежа, външен електрогенератор или мобилна трошачка, работеща на ток. Целта е постигането на още по-голяма гъвкавост при работа и по-висока енергийна ефективност в зависимост от условията на обекта, в т.ч. значителни икономии на дизел.

 

Мобилна наклонена пресевна машина Terex Finlay 863 с две ситови нива и производителност до 300 t/h
Мобилни пресевни инсталации Haver & Boecker Niagara
Мобилна пресевна машина Haver & Boecker Niagara за нуждите на минната и строителната промишленост с производителност до 600 t/h

На база на задълбочени инженерни изчисления относно големината на кариерите, годишния производствен капацитет и необходимите технологични процеси, често се установява, че използването на мобилни и полумобилни пресевни системи, работещи директно в забоя, е в пъти по-ефективно и рентабилно от транспортирането на вече добития материал към статичната инсталация. Изхождайки от тези обстойни проучвания, Haver & Boecker Niagara разработи свой пилотен мобилен проект, с който оптимизира пресевния процес и задоволява нуждите на минната и строителната промишленост.
Благодарение на тясното си сътрудничество с клиентите, отчитайки техните изисквания и изследвайки задълбочено пробите от материали в собствения си център за иновации и развитие Haver Engineering GmbH, Haver & Boecker Niagara разработи концепция за мобилна инсталация. Тя успя да убеди един от най-големите производители на инертни материали в Германия да се довери на иновативната мобилна технология. В конкретния случай Haver & Boecker Niagara проектира ситова машина от ексцентриков тип DSS 1800 x 5000/5000 с верижна ходова част. При подготвянето на концепцията Haver & Boecker Niagara се фокусира предимно върху оптимизирането на машината за постигане на максимално качество на добивания базалт и за достигане на желаните от клиента нива на производителност. Иновативната мобилна инсталация позволява на клиента да обработва над 600 t/h.
Инсталирането на мобилната пресевна система Niagara позволява на клиента безпроблемно да се справя с най-големите скални късове с размер над 800 mm и да пресява материала до фракции с размер 70 mm.
Отличните резултати, постигнати след инсталирането на мобилната система, убеждават и други клиенти в качеството на иновативното оборудване на Haver & Boecker Niagara, които установяват връзка с немската компания за разработването на редица проекти с мобилни инсталации в Русия, Канада, Германия и други части на света. След инсталация на високоефективните мобилни пресевни системи Niagara, клиентите се радват на редица предимства и могат ефективно да се справят с проблеми като задръстване на ситовите повърхности и ниско качество на материала. Haver & Boecker Niagara се ангажира да е винаги близо до своите клиенти, дори когато е най-трудно, и да съдейства в намирането на иновативни решения по пътя към реализирането на техните амбициозни проекти.

ОбзорA подготви: Данаил Николов
Прочети още от рубриката
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.