Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТКРИТ РУДНИК „АДА ТЕПЕ“ НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД“ ЕАД МОДЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БИЗНЕС, НАУКА И КУЛТУРА

Д-р инж. Илия Гърков, доц. д-р Христо Попов
РЕЗЮМЕ

През последните 7 години дейностите по проучване на „Ада тепе“ и тяхното социализиране и популяризиране, финансирани от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, са най-големият проект, свързан с отделен археологически обект в Република България. Това е и най-големият проект, финансиран от частен инвеститор. Финансирането е на нивото на съвременните европейски международни научни проекти, като по различните дейности, през периода 2010-2017 г. до този момент компанията „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД е осигурила над 4 млн. лв. Партньорството по проекта за спасително археологическо проучване на „Ада тепе“ дава отлични резултати и е добър пример за това как в съвременна България във взаимоотношенията между инвеститори и наука може да се подхожда с разбиране и отговорност. Междувременно дейностите на инвеститора по строеж в района на бъдещия рудник започнаха, а през следващата година предстои и стартиране на добива.

Ключови думи

Ада тепе, културно наследство, корпоративна социална отговорност

РЕФЕРЕНЦИИ

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.