Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ДЕФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В УСЛОВИЯТА НА ПОВИШЕНО ПОРОВО НАЛЯГАНЕ В РУДНИК „АСАРЕЛ“

Инж. Милен Кръстев, Д-р инж. Красимир Кърпаров
РЕЗЮМЕ

В статията са разгледани климатичните и усложнените хидрогеоложки условия в северния борд на рудник „Асарел“ в началото на 2018 г. През този период, зоните с повишени стойности на скоростите и деформациите са анализирани при които могат да се разграничат три фази нa поведение на откоса, а именно: първоначално фаза, регресивно/прогресивно и прогресивно поведение. За всяка от тези етапи са дискутирани промените в скоростите и големината на деформациите. Тези резултати са сравнени с други данни от световната практика докладвани от други автори и изследователи. Направените изводи, помагат на геотехническия персонал при неговия анализ на подобни явления.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

хидрогеоложки условия, порово налягане, деформации

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Ko, K.C, and M.K. McCarter. 1975. Dynamic behaviour of pit slopes in response to blasting and precipitation. Applications of Rock Mechanics, ASCE, New York. Martin, D.C 1993. Time dependent deformation of rock slopes. Ph.D. Thesis, University of London, August 1993.
2. Call, R.D. and Nicholas. 1998. Monitoring and slope management. Internal Memorandum, April 1998. Kennedy, B.A., and K.E. Niermeyer. 1970. Slope monitoring systems used in the prediction of major slope failure at the Chuquicamata Mine, Chile. Proceedings of Symposium on Planning Open Pit Mines, Johannesburg. Amsterdan:A.A. Balkema.
3. Savely, J.P. 1993. Slope management strategies for successful mining. In Innovative Mine Design for the 21st Century. Kingston, August 23-26, 1993, pp. 25-34.
4. Geoff Beale, 2018, How our understanding of water and slope stability has improved since 2009, XIV Slope Stability Symposium, April 2018, Seville, pp. 31-41
5. Read, J and Stacey, P. 2009. Guidelines for open pit slope design, CSIRO publishing.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.