Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГЕОМЕХАНИЧЕН МОНИТОРИНГ, ИЗПОЛЗВАНИ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ“

Инж. Иван Георгакиев, Инж. Делчо Делчев
РЕЗЮМЕ

Геомеханичните процеси са подложени на влиянието на различни постоянно и временно действащи фактори, главните от които могат условно да се разделят на две групи – природни и регулируеми. За изучаването на изброените фактори върху напрегнатото деформационно състояние на масива и протичащите в него процеси се организират постоянни, дълговременни или краткосрочни „in situ” измервания. За целта се прилагат основно две групи методи – за измерване на напреженията и методи за измерване на деформации и премествания.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

деформации, eкстензометри, измервания, премествания, мониторинг

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Проучване на възможности за инструментално изследване на процесите на деформиране на масива около зоните на обрушване на участъци „Запад“ и „Централен“ в рудник „Челопеч“, Договор 1728, изследователски отчет, Юли 2001г.
2. SMART MPBX datasheet, mine design technologies.
3. SMART Cable bolt datasheet, mine design technologies.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.