Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ОГНЕУПОРНАТА ИЗОЛАЦИЯ НА СТОМАНОРАЗЛИВНА КОФА

Инж. Иванка Петрова, Проф. дтн инж. Емил Михайлов
РЕЗЮМЕ

В процеса на експлоатация, огнеупорната изолация на високотемпературните агрегати в  промишленост-
та е  подложена на влиянието на термичните напрежения и химическото и физическо въздействие, вследствие изливането на течен метал, довеждайки до нейното износване, увеличаване на топлинните загуби и до влошаване на топлообмена. Разрушаването на изолацията е опасно и може да засегне структурната цялост на агрегатите. Безразрушителния контрол и мониторинг на изолацията, съчетани със съответните коригиращи действия водят до по-добра сигурност, контролирана поддръжка и по-дълъг живот на изолацията на тези агрегати [1-2].

КЛЮЧОВИ ДУМИ

огнеупорна изолация, диагностициране на дефекти, стоманоразливна кофа

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    L. Chang, E.L. Russell, R.D. Braatz, Fault Detection and Diagnosis in Industrial Systems, Springer, 2001.
2.    R. Iserman, Fault-Diagnosis Systems, Springer, 2006.
3.    Thermal Imaging System for a Reliable Condition Monitoring of the Refractory Lining.
4.    http://www.pieper-video.com/upload/pdf/downloads/ LadleCheck_EN.pdf.
5.    Infrared Thermography Field Application Guide, EPRI Final Report, January 1999, EPRI, Palo Alto, CA: 1999. Report TR-107142.
6.    Антония Николова. Дипломна работа на тема: „Оценка на възможностите за у диагностика на дефекти формиращи се в областта на фугите между огнеупорните тухли на изолацията на стоманоразливна кофа”, март 2019 г.
7.    Магдалена Бузова. Дипломна работа на тема: „Оценка на възможностите за у диагностика на дефекти формиращи се в областта на фугите между огнеупорните тухли на изолацията на стоманоразливна кофа”, юли  2019 г.
8.    Георги Асенов. Дипломна работа на тема: „Оценка на възможностите за диагностика на дефекти формиращи се в областта на фугите между огнеупорните тухли на изолацията на стоманоразливна кофа”, септември 2019 г.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.