Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

АСМО MOBILE – МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ В РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ“ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Инж. Младен Недков
РЕЗЮМЕ

В 21-ви век всички ние сме оборудвани със смартфони, имащи такива функции, че да можем лесно да извършваме почти цялата работа и комуникация, която по принцип правим на персоналния си компютър. „Елаците-Мед” АД, като иновативна компания стремяща се към дигитализация на цялостния производствен процес, взе решение да използва тези устройства, като подходяща информационна система за всички нейни служители, работещи на терен. С идеята да предоставим цялата текуща информация на мобилния телефон ние комбинирахме данните от автоматизираното управление на минното производство, минното планиране, сондирането и взривяването, наблюдението на работната среда, маркшайдерските дейности, геоложките и други.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

„Елаците-Мед” АД, мобилно приложение, минно дело, приложение за работа на терен, информация в реално време

РЕФЕРЕНЦИИ

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.