Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПРИЛАГАНЕ НА НОВА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ, МЕТАЛОИДИ И УРАН ВОДИ

Инж. Петър Йорданов
РЕЗЮМЕ

В доклада е разгледана нова иновативна технология за пречистване на замърсени с тежки метали, металоиди и уран води, разработена от ММТЕС (Mitsubishi Materials Technо Corporation) – Япония. За първи път в Европа дружествата Геотехмин ООД и Геострой АД прилагат на практика технологията на ММТЕС и постигнатите резултати са значителни. Тя позволява пречистване на отпадъчни води от уран, тежки метали и металоиди и води до пълното пречистване водите.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

технология за пречистване, замърсени води, тежки метали, уран

РЕФЕРЕНЦИИ

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.