Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

HOVERMAP & SIROVISION – ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО И АВТОНОМНО КАРТИРАНЕ И АНАЛИЗ

Людмила московска
РЕЗЮМЕ

През последните 20 години технологията и начинът на картографиране на Земята се развиха с невероятна скорост. Най-последната и иновативна технология е базираното на SLAM технология, GPS необвързано лидарно картиране на подземни и трудно-достъпни обекти. Lidar скенерът Hovermap, разработен от Emesent, е мобилно устройство, което позволява събиране на данни от опасни зони, комбинирайки усъвършенствани технологии за избягване на сблъсъци и автономни полети. Sirovision е софтуерно решение, разработено в сътрудничество между CSIRO в Австралия и Datamine. Той позволява дистанционно и безопасно събиране на геоложки и геотехнически характеристики въз основа на фотограметрия или картиране на облак от точки.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Hovermap, Siroviosion, LiDAR, SLAM, структури, подземен, рудодобив, добивна камера, дрон, геоложко картиране, открит добив, устойчивост на откосите, геотехнически, геоложки, автономност, геодезия и маркшайдерство

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Emesent ply. 20+ ways to use Hovermap in underground mining.
2. Emesent ply. 20+ ways to use Hovermap www.emesent.com.
3. AusImm bulletin, Jane Gray, Graduate Mine Geologist, Aeris Resources; Dr. Carlos Spier, Associate Professor, University of Queensland; Dr. Jeremy Sofonia, Technical Evangelist, Emesent; Paul Napier, Geology Superintendent, Cracow, Aeris Resources, 22 Apr 2022. Using mobile LiDAR to improve underground geology Mapping.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.