Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА LIDAR МОНИТОРИНГ НА БОРДОВЕТЕ В ОТКРИТИ РУДНИЦИ

Петър Тодоров
РЕЗЮМЕ

Изземването на скална маса променя състоянието на напрежение в борда, като по този начин го прави податлив на деформация за определен период от време. Това в крайна сметка може да доведе до срутване на борда поради движения по слабите области. Няколко техники за мониторинг, като визуална инспекция, лазерно сканиране LiDAR, тотални станции, глобални системи за позициониране (GPS), съвременното радарно сканиране и микросеизмичен мониторинг, в момента се практикуват в минните области за прогнозиране на срутване в бордовете и респективно определят скоростта на деформация. Този доклад ще презентира нуждата от от постоянен рутинен мониторинг на бордовете на база 3D LiDAR лазерни сканиращи системи, тяхната класификация и състоянието на различни налични технологии за LiDAR мониторинг на бордовете. Тук ще обясним какво представлява и какво може да предложи 3D LIDAR лазерното сканиране и как да изберем правилната LiDAR система за едно малко, средно или много голямо и дълбоко открито рудно находище. Докладът показва необходимостта от прилагането на регулярен и дългосрочен LiDAR мониторинг на бордовете на основата на конкретните скални реалности, особено при планирането на големи и дълбоки открити рудници с цел осигуряване на висока безопасност и повишена производителност.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D LiDAR лазерно сканиране, LiDAR мониторинг, безопасност, производителност

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Riquelme, A.J.; Abellán, A.; Tomás, R.; Jaboyedoff, M. (2014). “A new approach for semi-automatic rock mass joints recognition from 3D point clouds” Computers & Geosciences. 68: 38–52. Bibcode:2014CG…..68…38R. doi:10.1016/j.cageo.2014.03.014. hdl:10045/36557.
2. Gigli, G.; Casagli, N. (2011). “Semi-automatic extraction of rock mass structural data from high resolution LIDAR point clouds”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 48 (2): 187–198. doi:10.1016/j.ijrmms.2010.11.009.
3. Slob, S. 2010. Automated rock mass characterization using 3D terrestrial laser scanner, Technical University of Delf.
4. Riquelme, A.J.; Abellán, A.; Tomás, R. (2015). “Discontinuity spacing analysis in rock masses using 3D point clouds”. Engineering Geology. 195: 185–195. Doi:10.1016/j.enggeo.2015.06.009. HDL:10045/47912.
5. Sturzenegger, M.; Stead, D. (2009). “Close-range terrestrial digital photogrammetry and terrestrial laser scanning for discontinuity characterization on rock cuts”. Engineering Geology. 106 (3–4):163–182. doi:10.1016/j.enggeo.2009. 03.004.
6. Riquelme, Adrián; Tomás, Roberto; Cano, Miguel; Pastor, José Luis; Abellán, Antonio (2018-05-24). “Automatic Mapping of Discontinuity Persistence on Rock Masses Using 3D Point Clouds”.  Rock Mechanics and Rock Engineering. 51 (10): 3005–3028. Bibcode:2018RMRE…51.3005R.  Doi:10.1007/s00603-018-1519-9. ISSN 0723-2632.
7. Riquelme, Adrián J.; Tomás, Roberto; Abellán, Antonio (2016-04-01). „Characterization of rock slopes through slope mass rating using 3D point clouds”. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 84: 165–176. doi:10.1016/j.ijrmms.2015.12.008. hdl:10045/52313.
8. Abellán, A.; Oppikofer, T.; Jaboyedoff, M.; Rosser, N.J.; Lim, M.; Lato, M.J. (2014). “Terrestrial laser scanning of rock slope instabilities”. Earth Surface Processes and Landforms. 39 (1): 80–97. Bibcode:2014ESPL…39…80A. Doi: 10.1002/esp.3493.
9. Abellán, A.; Vilaplana, J.M.; Martínez, J. (2006). “Application of a long-range Terrestrial Laser Scanner to a detailed rockfall study at Vall de Núria (Eastern Pyrenees, Spain)”. Engineering Geology. 88 (3–4): 136–148. Doi:10.1016/j.enggeo.2006.09.012.
10. Tomás, R.; Abellán, A.; Cano, M.; Riquelme, A.; Tenza-Abril, A. J.; Baeza-Brotons, F.; Saval, J. M.; Jaboyedoff, M. (2017-08-01). “A multidisciplinary approach for the investigation of a rock spreading on an urban slope”. Landslides. 15 (2): 199–217. doi:10.1007/s10346-017-0865-0. ISSN 1612-510X.
11. Andreas Ullrich, Christoph Fürst „Vollautomatischer Ansatz für die Onboard-Datenregistrierung im terrestrischen Laserscanning” – DVW – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement e. V.
12. RIEGL web www.riegl.com June 2020.
13. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/48/ June 2020.
14. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/58/ June 2020
15. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/30/ June 2020.
16. RIEGL web http://riegl.com/nc/products/terrestrial-scanning/produktdetail/product/scanner/33/ June 2020.
17 RIEGL web http://riegl.com/media-events/single-news/article/new-iriegli-video-online-3d-voxel-analysis-with-riscan-pro/ June 2020.
18 RIEGL web http://riegl.com/products/software-packages/riscan-pro/ June 2020.
19. RIEGL web http://riegl.com/products/software-packages/rimining/ June 2020.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.