Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ СОНДАЖИ С ДЪЛБОЧИННИ ЩАНГОВИ ПОМПИ

Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев, Доц. д-р Румен Кулев
РЕЗЮМЕ

Направен е обзор на усложненията при експлоатация на нефтени сондажи с щангови дълбочинни помпи. Разгледани са прилаганите съвременни методи за увеличаване ефективността на работа на системата дълбочинна щангова помпа – щангова колона – колона от помпено компресорни тръби (ПКТ).

КЛЮЧОВИ ДУМИ

експлоатация на нефтени сондажи, усложнения, дълбочинни щангови помпи

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Власов В.В., Ишмурзин А.А. Эффективность применения стандартного штангового насоса в процессах откачки многокомпонентной жидкости.  Нефтегазовое дело №2 -2003.
2.    Геров Л., „Разработване на нафтени и газови находища.”, С., Техника, 1987;
3.    Смит Т., М. Милкинин. Увеличение продолжительности эксплуатации скважин за счет применения системы проворота труб. Нефтогазовые технологии №7 июль 2006 стр. 46-48.
4.    Винтовы насосы компании „Борец“-www.borets.ru

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.