Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ОСОБЕНОСТИ НА ТРИИЗМЕРНИЯ АНАЛИЗ ПРИ ПРИЛОЖНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Инж. Владимир Пенев
РЕЗЮМЕ

Тенденцията да се прилага триизмерното компютърно моделиране за геотехнически задачи в практиката става все по-силна. Този процес е съпроводен с диалог за предимствата и недостатъците, особеностите и съответствието на триизмерните към двуизмерните анализи. В статията се разглеждат основни постановки за триизмерния анализ чрез гранично равновесие в контекста на устойчивостта на откоси на строителни изкопи, като се обръща внимание на влиянието на топографията на изкопа към резултатите.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

триизмерно компютърно моделиране, анализ на гранично равновесие, устойчивост на откоси

РЕФЕРЕНЦИИ

1. A comparison of slope stability analyses in two and three dimensions.
2. Wines D.,A comparison of slope stability analysesin two and three dimensions, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2016 vol.116.
3. Murray D. FREDLUNDa,1, Delwyn G. FREDLUNDb and Gilson de F. N. GITIRANA Jr., Developments in Landslide Analysis Methodologies, Technical Session N10 “Natural Hazards”,International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), 2019.
4. Jiang, J.-C., Baker, R., and Yamagami, T. (2003). The Effect of Strength Envelope Nonlinearity on Slope Stability Computations, Canadian Geotechnical Journal., Vol. 40, No. 2, pp. 308-325.
5. Zhang Y., Chen G., Zheng L., Yange L., Zhuang X., Effects of geometries on three-dimensional slope stability, NRC Research Press, 2013.
6. Митев И., „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки“ 2019, ISSN 978-619-91347-2-6.
7. Митев И., „Триизмерен изчислителен модел на вертикална шахта част от междинна вентилационна и водоотливна станция от трета линия на метрото в София““, Списание „Минно дело и геология“, 2019 бр. 3, ISSN: 0861-5713.

ОСОБЕНОСТИ НА ТРИИЗМЕРНИЯ АНАЛИЗ ПРИ ПРИЛОЖНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Инж. Иван Табов, Инж. Матей Матеев, Емил Здравков, Инж. Иво Маринов
РЕЗЮМЕ

В доклада са представени общи сведения за тунел „Железница“ от автомагистрала Струма, прокарван по нов австрийски тунелен метод (НАТМ), съвместимостта на метода с пробивно-взривните работи и проблемите по прокарването, свързани с разнородните скални разновидности. Разгледани са отделните паспорти на пробивно-взривни работи (ПВР) и мониторинга при тяхното извършване.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

Нов австрийски тунелен метод, тунел „Железница“, пробивно-взривни работи

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Проф. д-р Др. Стефанов. 1985 г., Технология и безопасност на взривните работи, София. Печатна база към МНП.
2.    Проф.д-р Ст. Стойнев, д-р Ант. Лаков. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” – част „геология“.
3.    Стиг О Олфсон. „Приложна взривна технология за строителство и минно дело“ АХАВ ООД.
4.    Невена Бабунска, Георги Георгиев, Цветомир Цветков. 2007. Съпоставка между щитов метод и нов австрийски метод при изграждане на тунелите по втори метродиаметър на метрополитена в София“. Сп. Механика Транспорт Комуникации, брой 3.
5.    инж. Ив. Табов. „Технически проект за извършване на ПВР при прокарване на тунел „Железница“ от km 366+720 до km 369+000“.
6.    S. Zare &A. Bruland „Progress of drill and blast tunnelling efficiency with relation to excavation time and costs“ Underground Space – the 4th Dimension of Metropolises – Barták, Hrdina, Romancov & Zlámal (eds) © 2000.

mdg-magazine.bg © 2022. Всички права запазени.