Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ИЗОСТАВЕНИ РУДНИЦИ

Инж. Димитър куюумджиев
РЕЗЮМЕ

В доклада е представен споделен чужд опит и добра практика за това как пиковата енергия, която е най-евтина може да бъде съхранявана. Международният екип от изследователи е приложил подземна гравитационна система за съхранение на енергия (ПГССЕ) в изоставен рудник в Южна Африка, близо до Йоханесбург. В разработката им се предлага асансьорите в рудничните шахти, предназначени за транспортиране на рудата да бъдат използвани като рекуператори на енергия, а подземните хоризонти, които са разкрити да бъдат като акумулатори на енергия в зависимост от продукта, който ще се използва. Цената на инсталираното съоръжение за UGES се оценява в настоящото проучване на 1-10 USD/kWh, като се приема, че средната разлика във височината между горните и долните места за съхранение е съответно 1500 m и 200 m. Проектът е толкова по-евтин, колкото по-значителна е разликата във височината. Капацитетът за производство на електроенергия варира в зависимост от дълбочината на мината, диаметъра на шахтата и скоростта на движение на пясъка. Техническият живот на системата може да варира от 20 до 30 години. Потенциалът на технологията за съхранение варира от 7 до 70 TWh в световен мащаб, като по-голямата част от този потенциал е съсредоточена в Китай, Индия, САЩ и Русия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

енергиен преход; гравитационно съхранение на енергия; управление на интелигентни мрежи; модел за съхранение на електроенергия

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Hunt, J. D.; Zakeri, B.; Jurasz, J.; Tong, W.; Da˛bek, P. B.; Brandão, R.; Patro, E. R.; Ðurin, B.; Filho, W. L.; Wada, Y.; et al. Underground Gravity Energy Storage: A Solution for Long-Term Energy Storage. Energies 2023, 16, 825. https://doi.org/10.3390/en16020825

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.