Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПРЕДЛАГАТ ЛИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ВЕИ? НЕКОМЕНТИРАНАТА СТРАНА НА ПРОБЛЕМА

Инж. Щерьо щерев
РЕЗЮМЕ

Защитниците на „зелената” енергия удвояват натиска за продължаване или дори увеличаване на използването на вятър, слънчева енергия и електрически автомобили. Те неуморно повтарят, какви предимства имат те пред традиционните, които използват изкопаеми енергийни суровини. Представят ги като панацея за решаването на всички проблеми свързани както с екологията и климатичните промени,  така и с дълбоката икономическа криза и дори с пандемиите. Отнася се за десетки трилиони долари и евра, към които имат нескрити аспирации големи европейски и световни корпорации.  Извън дискусията остава всяко сериозно разглеждане на широкото въздействие на източниците на възобновяема енергия върху околната среда и веригата за доставки. Никой от тях не споменава и дума за техните недостатъци.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

ВЕИ, околна среда

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Mines, Minerals, and „Green“ Energy: A Reality Check, 9.07.2020 г. www.manhattan-institute.org ›.
2. Каква е истинската цена на глобалния енергиен преход? – Investor.bg ,11.11.2020.
3. Тъмната страна на „зелената” енергия, 27.10.2020 г., Боян Рашев.

ЦЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА

Инж. Щерьо щерев
РЕЗЮМЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ
ЦЯЛАТА СТАТИЯ В PDF ФОРМАТ
РЕФЕРЕНЦИИ

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.