Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПАНАГЮРИЩЕ БЕ ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩА“

Националната конференция „Управление и безопасност на хвостохранилища“ се проведе от 26 до 28 април в Панагюрище, като привлече над 120 участници от академичната общност, държавни институции, проектантски организации и водещи компании в страната. Сред представителите на бизнеса бяха специалисти от „Асарел-Медет“, „Аурубис България“, „Елаците мед“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, „Мини Марица Изток“, AES Гълъбово, „Горубсо Мадан“, „Каолин“ и др. Организатор на форума беше Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, а домакин и генерален спонсор – „Асарел-Медет“.

Конференцията беше открита от доц. д-р Кремена Деделянова, председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия. „Целта на този форум е да покажем всички иновации и добри практики за екологосъобразното и безопасно управление на действащите хвостохранилища“, подчерта тя.

Изпълнителният директор на „Асарел-Медет“АД инж. Николай Пелтеков каза, че форумът ще допринесе за авторитета и обмяната на опит между всички, работещи в тази сфера – учени, проектанти, инженери, техници и специалисти. „Конференцията е чудесна възможност за равносметка на свършеното в тази област през последните години, както и за разширяване на нашето сътрудничество“,  посочи той.

Изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара доц. д-р инж. Иван Митев поздрави участниците и изтъкна значимостта на темата за хвостохранилищата не само като хидротехнически съоръжения за опазване на околната среда, а и като източник за извличане на суровини в бъдещето.

По време на конференцията бяха представени 17 научни доклада, в които се разглеждат добрите практики при проектирането, управлението и безопасността на хвостохранилищата като хидротехнически съоръжения. Основният пленарен доклад, посветен на съвременните изисквания за управление и безопасност на хвостохранилищата, беше подготвен от проф. д-р Димитър Тошев – почетен председател на Българското дружество по големите язовири, и представен от д-р инж. Тоньо Чолаков. Сред участниците във форума бяха изявени научно-изследователски екипи от Българската академия на науките, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Химикотехнологичния и металургичен университет и др.

В събитието се включиха председателят на Общинския съвет в Панагюрище Христо Калоянов, кметът на село Оборище Милко Ангелов, представители на Община Панагюрище и на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик. От страна на „Асарел-Медет“ като модератор на конференцията участва производственият директор на компанията инж. Иван Чолаков. Екипът на цех „Водно-отпадно стопанство, пречиствателни станции, екстракция и електролиза“ – ръководителят инж. Стоил Трошанов, главният инженер на хвостохранилище „Люляковица“ инж. Стефан Тангъров и технолозите инж. Владимир Додников и инж. Тодор Ганджов, представиха два доклада с добри практики за безопасността на хвостохранилището. Те обърнаха внимание на темите за управлението на водите и за поетапното изграждане на намивните диги. Участниците във форума разгледаха автоматизираната помпена станция и рекултивираните берми на „Люляковица“, където продължиха с обсъждането на въпросите за иновациите и добрите практики. В Историческия музей гостите посетиха залата трезор на златното съкровище, изградена с дарителски средства от „Асарел-Медет“АД и покойния проф. д-р Лъчезар Цоцорков като меценат на културата, където с историята на Панагюрище ги запозна доц. д-р Атанас Шопов.

Прочети още от рубриката

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.