Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Изпитът гаранция ли е за компетентност? Критичен обзор на международните магистрантски програми, даващи професионална квалификация

Проф. Хендрик Гроблър РЕЗЮМЕ Неотдавнашно проучване на възможните фактори за ограничения брой на професионално изявяващи се носители на сертификати за…

ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ ПРЕД ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ХИБРИДНИ СИСТЕМИ

ас. инж. Марио Караджов РЕЗЮМЕ Представени са проблемите, които възникват в областта на битовата газификация в резултат на повишените цени…

ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ БЕЗСРОЧНИЯ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ХИДРАВЛИЧНОТО НАПУКВАНЕ НА СКАЛИ-ИЗТОЧНИЦИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИ В БЪЛГАРИЯ

Д-р Венелин Х. Велев РЕЗЮМЕ КЛЮЧОВИ ДУМИ ЦЯЛАТА СТАТИЯ В PDF ФОРМАТ ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ БЕЗСРОЧНИЯ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ХИДРАВЛИЧНОТО НАПУКВАНЕ…

АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЛАЧИЩА И ХВОСТОХРАНИЛИЩА

Доц. д-р инж. Антонио Ангелов РЕЗЮМЕ В докладът се разглеждат възможностите на съвременните към този момент технически средства за осъществяване…

mdg-magazine.bg © 2023. Всички права запазени.