Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

МЕТОДИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕЦИЗНИ ДЕФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ CNSS

Доц. д-р инж. Юри Цановски РЕЗЮМЕ Хвостохранилищата са сложни хидротехнически съоръжения, чийто експлоатационен живот е в зависимост и от конструктивната…

ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ОТ БАЗОВА ЕКОЛОГИЧНА ОБСЕРВАТОРИЯ „МУСАЛА”

Вержиния Варийска РЕЗЮМЕ Базовата екологична обсерватория Мусала е една от научно-експерименталните бази на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика…

ОКСИДНИ КАТАЛИЗАТОРИ С НОСИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ПРИРОДЕН ЗЕОЛИТ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ ОТ ВРЕДНИ ЕМИСИИ

Гл. ас. д-р Илияна Христова, Проф. д-р Силвия Тодорова, Инж. Станислав Христов РЕЗЮМЕ Зеолитите са микропорести, алумосиликатни минерали от вулканичен произход с…

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВЪГЛИЩАТА, ПОДАВАНИ ОТ РУДНИК „ТРОЯНОВО-3“

инж. Красимир Кадифейкин, Инж. Георги Владиславов, Инж. Стилян Стоянов РЕЗЮМЕ Качествените показатели на подаваните въглища от рудник „Трояново-3“ са регламентирани в…

ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ВЗРИВНА ЕНЕРГИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЗРИВЯВАНИЯ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ“ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО РАЗДРОБЯВАНЕ

Д-р инж. Цветан Балов РЕЗЮМЕ Взривното раздробяване на скалните масиви е сложен физически процес, за който са извършени и продължават…

mdg-magazine.bg © 2022. Всички права запазени.