Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДИРЕКТОРА НА ЕВРОМИН РОЛФ КУБИ

НАКРАТКО

По време на редовното Общо събрание на Българската минно-геоложка камара, кратка презентация на тема „Европейският минен сектор – принос към приоритетите на ЕС и демонстриране на най-добри практики “ изнесе Ролф Куби, директор на ЕВРОМИН. В нея той представи дейността и екипа на ЕВРОМИН, както и ключовите приоритети за устойчиво развитие на минно-добивния сектор.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ МИНЕН СЕКТОР – ПРИНОС КЪМ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС И ДЕМОНСТРИРАНЕНА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ, РОЛФ КУБИ

mdg-magazine.bg © 2022. Всички права запазени.