Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДНА МЪГЛА НИСКО НАЛЯГАНЕ С ХОРИЗОНТАЛНО РАЗПРЪСКВАНЕ – ЧАСТ I

Инж. владислав стойков, проф. д-р инж. михаил михайлов
РЕЗЮМЕ

Гасенето с водна мъгла в пътни тунели се основава на максимален охлаждащ ефект в зоните на пожара, за да се постигне търсеното намаляване на риска за пътниците, конструкцията на тунела и съоръженията в него. Водната мъгла има универсалното свойство да гаси или потиска пожари на обичайните горими материали: от клас А – пожари на твърди материали; от клас В – пожари на горими течности и твърди материали, които при запалване се топят и горят като течности и от клас С – пожари на горими газове. Стационарните противопожарни системи (FFFS) ниско налягане с водна мъгла, ще намалят последиците от възникнал пожар до приемливо ниско ниво на хуманния и материалния риск, за да се избегнат катастрофални пожари в пътните тунели.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

ниско налягане, дюза, водна мъгла, вентилатор, пожар

РЕФЕРЕНЦИИ

 

 

Видео от извършените изпитвателни тестове и проектни пожари можете да видите тук:

Видео 1; Видео 2, Видео 3; Видео 4; Видео 5; Видео 6; Видео 7;

ОБЗОР: СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И НОВОСТИ ПРИ СЪЧЛЕНЕНИТЕ САМОСВАЛИ ЗА РАБОТА В МИНИ И КАРИЕРИ

С фокус върху изискванията и потребностите на клиентите, експлоатиращи открити рудници и кариери, водещите световни производители постоянно усъвършенстват произвежданите от тях съчленени самосвали (дъмпери), като въвеждат иновации за повишаване на тяхната производителност, горивна ефективност, надеждност и безопасност. Освен това те се стремят да предложат понижаване на разходите за експлоатация и поддръжка на машините, както и намаляване на зависимостта от уменията и опита на операторите.

Едни от важните нововъведения при дъмперите са свързани с екологичните стандарти на ЕС по Етап V, които се отнасят до машините с дизелови двигатели. Агрегатите трябва да отговарят на изключително строгите изисквания за емисиите изгорели газове, а за постигането на заложените екологични норми към двигателите се добавят допълнителни сложни системи. Тази тема бе подробно разгледана в брой 3-4/2022 г. и затова тук няма да се спираме на нея.
През последните години се наблюдава еволюция в системите за претегляне на товара в коша на дъмпера. Понастоящем няма производител, който да не предлага това оборудване, като при почти всички марки на пазара то е част от стандартната спецификация. Характерно е, че тези системи стават все по-точни и прецизни благодарение на новите сензори и технологии. Освен на екрана в кабината информацията за товара в коша може да се вижда и дистанционно, като тя се изпраща към сървър, където се запазва, а достъпът до нея вече е съвсем удобен през онлайн портал или приложение за таблет или телефон.
През последните години на голям интерес започват да се радват двуосните дъмпери 4х4, които предлагат някои специфични предимства спрямо класическите триосни модели 6х6. Това е еволюционна концепция, съчетаваща преимуществата на самосвалите с твърда и съчленена рама. Има мини и кариери, където не е необходима висока проходимост на камионите, тъй като повърхността на трасето, по което те преминават, е твърда и стабилна. В такива условия двуосният дъмпер показва много висока производителност.
Износването на гумите при този самосвал, разчитащ на колесна формула 4х4, е много по-малко, а за типичните триосни модели това може да бъде сериозен проблем, тъй като гумите на втория и третия мост се износват много по-бързо в тези условия – да не забравяме все пак, че класическият триосен дъмпер 6х6 е изобретен за ефективен превоз при липса на изградени пътища и особено в дълбока кал.
Почти всички производители вече предлагат система за измерване на наклона, под който дъмперът е спрян за разтоварване. Тя предпазва самосвала от преобръщане, като алармира оператора със звуков или светлинен сигнал или блокира вдигането на коша. Популярност започват да набират и системите, предупреждаващи оператора за наличие на препятствия наблизо (машини, хора и др.), както и системите за избягване на сблъсък с автоматично задействане на спирачките при достигане на критична близост. Най-голямото им търсене засега е във Великобритания, където от декември 2022 г. те станаха задължителни с оглед повишаване на безопасността в кариерите и мините на Острова.
Гореописаните технологии имат своето значение и въздействие върху работата на оператора, но те не могат да решат напълно един много често срещан проблем в кариерите и мините – нови неопитни оператори или въобще липсата на оператори. По този въпрос производителите на минна техника работят от много години с цел да автоматизират нейната работата и най-вече да я направят автономна – без оператор в кабината.
Факт е, че при минните самосвали с твърда рама вече има голям прогрес и днес цели автопаркове в големи мини в Австралия, САЩ и Южна Америка работят автономно. При дъмперите, които са с по-малък полезен товар, тази технология все още си пробива път, като засега се правят тестове и изпитания в работни условия. Предвид много по-разнообразното приложение на съчленените самосвали, водещи производители залагат на по-гъвкава стратегия – стандартната кабина се запазва, а оборудването може сравнително лесно да се монтира и демонтира, с възможност както за ръчно, така и за дистанционно или автономно управление според потребностите и условията за работа.
На следващите страници представяме конкретни новости и иновативни решения на четирима реномирани производители на дъмпери.

BELL
Съчленен двуосен самосвал Bell B45E 4х4 с полезен товар 41 t и колесна формула 4х4

Bell Equipment е един от световните лидери в производството на съчленени самосвали. Компанията е основана през 1954 г. в Южна Африка и догодина ще празнува 70-годишен юбилей, както и точно 40 години от пускането на първия си дъмпер на пазара. Малко по рано през тази година заводът на Bell в Айзенах (Германия), където се произвеждат съчленените самосвали за Европа, отбеляза официално своя 20-годишен юбилей. Днес Bell Equipment предлага най-широката гама от дъмпери – в нея влизат 11 модела, като се започне от най-малкия с полезен товар 18 t и мощност на двигателя 228 к.с. и се стигне до флагмана, превозващ наведнъж 55 т (577 к.с.).
По време на много силното си участие на изложението bauma 2022 в Мюнхен (Германия) Bell показа по лидерски начин най-новите тенденции в бранша. На първо място трябва да се отбележи все по-голямата популярност на двуосните модели дъмпери 4х4, изобретени от Bell, които предлагат някои специфични предимства спрямо класическите триосни модели 6х6.
На изложението бе показано второто поколение на модела В45Е 4х4 (41 t, 523 к.с.). Той дебютира преди 4 години, но сега предлага значителни подобрения. Например кошът е с изцяло нов дизайн и предлага осезаеми предимства, когато се товари от големи челни товарачи, а задният мост вече е с хидро-пневматично окачване. Въпреки тези значителни промени дължината на рамата и колесната база са почти същите, което прави двуосния дъмпер изключително маневрен. В продуктовата линия от двуосни модели влизат също по-малкият В30Е 4х4 (28 t, 348 к.с.), както и флагманът в гамата В60Е (55 t, 577 к.с.).
Към използването на двуосни дъмпери 4х4 има все по-голям интерес, особено в мини и кариери, където не е необходима най-висока проходимост, тъй като повърхността на трасетата е сравнително твърда и стабилна през повечето сезони. В такива условия двуосните дъмпери показват несравнима производителност, съчетана с по-малък разход на дизел и минимално износване на гумите.
Друга новост при съчленените самосвали Bell е, че те се доставят стандартно с подготовка за включване на допълнителни системи, предупреждаващи оператора за наличие на препятствия в непосредствена близост (машини, хора и др.), както и на системи за избягване на сблъсък (автоматично задействане на спирачките). По този начин нивото на безопасност в мината или рудника се повишава значително.
На върха на технологиите, Bell обяви, че се намира в последна фаза на изпитания на свои автономни самосвали, които могат ефективно да изпълняват транспортни задачи без оператор в кабината. Стратегията на Bell е да предложи дъмпер, който да бъде с подготовка за включване на самонасочваща система, разработена от водещ специализиран производител (клиентите имат избор от няколко компании) и с възможно най-лесната интеграция. Кабината на дъмпера е съвсем стандартна, без допълнителни устройства, които да вземат от вътрешното пространство. Целта е да се постигне гъвкавост и възможност както за ръчно, така и за дистанционно или автономно управление според необходимостта и условията в конкретната мина или кариера.

HYUNDAI

През 2022 г. една от водещите новини в бранша бе, че HD Hyundai Construction Equipment влиза на пазара на съчленени самосвали. Моделите НА30А и НА45А с полезен товар съответно 28 t и 41 t са отлично допълнение към съществуващата гама от земекопна техника Hyundai и могат да се комбинират оптимално с големите верижни багери и челни товарачи от водещата южнокорейска марка.
Дъмперите Hyundai се отличават с постоянно задвижване 6х6, задни тандемни мостове и преден монтаж на въртящия се венец на съчленяващата връзка между двете шасита. Това осигурява равномерно разпределение на мощността и масите и постигане на оптимална работоспособност. Наклонът на задната рама и коша насочват товара към предната част и така разпределят теглото на натоварения материал равномерно между предния и задните мостове, спомагайки за увеличаване на теглителната сила, постигане на по-нисък център на тежестта и по-голяма стабилност.
Дъмперите Hyundai имат два осови диференциала и един междуосов. Конструкцията с въртящ се венец, разположен пред шарнирното съединение между шаситата, гарантира равномерно разпределение на масите към всяко от предните колела във всички работни ситуации, в т.ч. максимално завиване. Това позволява използване на преден диференциал с ограничено приплъзване и блокиране само 45%, постигащо необходимата висока проходимост. Цялостният иновативен дизайн осигурява не само съвсем компактни габаритни размери на дъмперите Hyundai, но също и малък радиус на завиване и отлична стабилност.
Задният тандемен мост позволява издигане/спускане на задните колела на цели 40° съобразно профила на терена, което осигурява несравнима работоспособност, теглителна сила и сцепление по твърда повърхност. Това спомага за увеличаване на производителността и горивната ефективност. Независимото предно окачване позволява самостоятелно движение на предницата и така преминаването ѝ през препятствия не се отразява на задното окачване и мостовете.
Силовата линия на съчленените самосвали Hyundai разчита на мощни, но икономични дизелови двигатели Scania по Етап V на ЕС. Моделът НА30А се захранва от 5-цилиндров 9,3-литров агрегат с мощност 375 к.с., а НА45А от 6-цилиндров 12,7-литров агрегат с мощност 500 к.с. И двата модела дъмпери са оборудвани с автоматични 8-степенни скоростни кутии ZF с вградени ретардери. Хидротрансформаторът може да се заключва на всяка предавка с цел намаляване на разхода на гориво.
Кабината предлага най-голямото вътрешно пространство в сравнение с други марки на пазара, а също и високо ниво на комфорт с ергономично разположение на уредите за управление, които се достигат съвсем лесно от висококачествената седалка с пневматично окачване. Приятната работа на оператора е подсигурена от климатичната инсталация (стандартно оборудване) и добрата изолация, редуцираща шума до само 72 dB. В кабината има на разположение система за измерване на товара в коша, индикатори за хидравличното и трансмисионното масло, уред за измерване на наклона на камиона и др.
През юли 2023 г. в България бе доставен на клиент първият съчленен самосвал Hyundai HA30A, което бе и първата доставка в Европа на този модел.

Съчленен триосен самосвал Hyundai HA45A с полезен товар 41 t и колесна формула 6х6
KOMATSU
Съчленен триосен самосвал Komatsu HM300-5 с полезен товар 28 t и колесна формула 6х6

Komatsu е водещ световен производител на кариерна и минна техника с богата гама от машини и модели. В Европа японската компания предлага два модела съчленени самосвали с полезен товар и мощност на двигателя съответно 28 t/332 к.с. и 40 t/473 к.с. Машините се отличават с висока производителност, надеждност, ефективност и комфорт за оператора.
За дизеловите агрегати Komatsu разчита на собствени разработки, които са съобразени с емисионните норми на ЕС по Етап V. Автоматичната трансмисия също е на Komatsu, като характерното при нея е усъвършенстваното електронно управление K-ATOMiCS, което е специално пригодено за дъмпери. Задачата на K-ATOMiCS е да управлява съвместната работа на двигателя и трансмисията, отчитайки работните условия.
Впечатляваща е системата на Komatsu за управление на сцеплението на колелата с повърхността. Тя се базира на дългогодишния опит на японския производител с такива технологии за минните самосвали с твърда рама, като в случая са добавени някои най-съвременни решения. Така системата KTCS автоматично осигурява оптималното сцепление при всякакъв терен. Ако някой от сензорите, монтиран на колелата, установи леко забуксуване, той блокира автоматично междуосовия диференциал. Ако буксуването продължи, интелигентните спирачни системи започват автоматично да контролират буксуващото колело и възстановяват сцеплението.
Характерно за дъмперите Komatsu е уникалното хидро-пневматично окачване, осигуряващо меко возене и по-малко разсипан материал по време на превозването му. Многодисковите спирачки с маслено охлаждане са разработени на база на влаганите в минните камиони с твърда рама на Komatsu, като в случая те са специално пригодени за съчленените машини. По-големият им капацитет и постоянното охлаждане позволяват те да действат като ретардер при спускане.
Безопасността е допълнително подсигурена от камера за зоната зад дъмпера, както и от сензор за наклон в задната рама, който подава сигнал към дисплея при вероятност от преобръщане. Дъмперите Komatsu разполагат също с дублиращи системи за завиване и спиране, които гарантират запазване на безопасността при аварийни ситуации.
Операторът има избор от два работни режима. Мощният се използва при изкачване на нагорнища и постигане на висока производителност. В този случай двигателят подава повече мощност, а превключването на предавките възходящо и низходящо става при по-високи обороти на двигателя. При икономичния режим логиката е точно обратната. Дъмперите могат да се поръчат със система за измерване на товара в коша (опция), в т.ч. външни светлинни индикатори за ориентация на багериста. Точните стойности се показват на дисплея в кабината, запазват се в паметта на системата за управление и се изпращат към сървър чрез телематичната система KOMTRAX. Eкоиндикатор и периодично показващи се съобщения на монитора ориентират оператора дали работи икономично, в т. ч. се вижда какъв е разходът на гориво. Информацията се запазва в системата и може да се използва след това за подобряване на стила на шофиране на операторите.

LIEBHERR

Водещият европейски производител на минна и кариерна техника вече 15 години разработва сегмента на съчленените самосвали. През 2010 г. дебютира първият дъмпер Liebherr с полезен товар 28 t, a през 2013-а се появи и втори, по-голям модел, с полезен товар 40 t. Няколко години след това обаче компанията преосмисли маркетинговата си стратегия и тези машини временно не се произвеждаха. През есента на 2020 г. Liebherr обяви официалната премиера на обновения си 28-тонен модел ТА 230 Litronic, който започна да се предлага в Европа през 2021 г.
Дъмперът ТА 230 Litronic е мощна и здрава машина, предназначена за най-тежки приложения в кариерите и мините. С ефективната си силова линия, колесна формула 6х6 (постоянно), надеждното управление на сцеплението на колелата с повърхността и усиленото гъвкаво окачване на мостовете, Liebherrr ТА 230 Litronic може да се справи с всякакви терени. Дъмперът се захранва от 6-цилиндров 12-литров дизелов двигател Liebherr D956 с мощност 360 к.с. Той е куплиран към 8-степенна автоматична скоростна кутия тип Powershift. Максималната скорост на придвижване достига 57 km/h.
Операторите имат на разположение просторна кабина с отлично ниво на комфорт. Предвидени са голям брой поставки и чекмеджета за лични вещи, в т.ч. хладилна жабка. Уредите за управление са разположени удобно за лесна и интуитивна работа. Амортисьорите на предния мост и еластичното окачване на кабината погасяват оптимално вибрациите при преминаване по пресечен терен, а измерените нива на шум вътре в кабината не надхвърлят 72 dB.
Благодарение на концепцията за цялостно остъкляване на кабината без колони, създаващи зони без видимост, и на късия наклонен преден капак, операторът винаги има максимална видимост около дъмпера. Изображението на камерата за зоната зад машината се вижда удобно от тъчскрийн дисплея.
Liebherrr ТА 230 Litronic предлага голям брой спомагателни системи и асистенти, които подпомагат оператора и имат принос към повишаване на производителността и безопасността в кариерата или мината. Например иновативната система за претегляне на товара в коша (стандартно оборудване) записва теглото на материала в реално време. По време на товаренето моментният полезен товар се показва на дисплея както в цифрово изражение, така и с лесно разбираем символ. Цялата събрана информация може да се използва чрез LiDAT – телематичната система на Liebherr.
Асистентът за скоростта, също част от стандартната спецификация, ограничава максималната скорост на придвижване до зададената. При спускане по надолнище дъмперът намалява автоматично чрез моторната спирачка и ретардера. Стандартният асистент за потегляне по нагорнище интелигентно регулира въртящия момент и така елиминира риска от нежелано движение на самосвала назад.
Liebherrr ТА 230 Litronic се предлага със специална клапа за коша за работа в кариери (опция). Тя позволява безопасно превозване на материала с минимум разсипване и се отваря автоматично при вдигане на коша. За превоз на скална маса е предвидена иновативната опция за монтаж на предпазни плочи в коша, които са с дебелина 8 mm и са изработени от специален лек материал.

Обзора подготви
Данаил НИКОЛОВ

Съчленен триосен самосвал Liebherr TA230 Litronic с полезен товар 28 t и колесна формула 6х6
Прочети още от рубриката

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.